• Szczegóły
 • Recenzje
 • Puma Uniwersal 069 EW to środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

  Korzyści:

  - skutecznie zwalcza owies głuchy,

  - szybkie działanie preparatu,

  - niebezpieczna dla chwastów - łagodna dla zbóż,

  Działanie na chwasty:

  Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych. Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny

  Chwasty odporne: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, chwasty dwuliścienne

  Chwasty wrażliwe:

  bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe:
  fiołek polny, przetacznik perski, przetacznik polny, dymnica pospolita.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima :
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1-1,2 l/ha.

  W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkiem Sekator 125 OD w dawce: Puma Uniwersal 069 EW 1,2 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha

  Uwaga: Zalecanych mieszanin nie stosować później niż w fazie 4-6 liści właściwych miotły zbożowej.
  Termin stosowania:

  Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkiem Sekator 125 OD stosuje się na wiosnę, po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3-go kolanka (BBCH 22-33).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5-3,5 At.
  Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm. Etykieta środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

  Jęczmień jary, pszenica jara:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha.

  W celu jednoczesnego zwalczania owsa i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkiem Sekator 125 OD lub Chwastox Turbo 340 SL w dawkach: Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha lub Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.

  Uwaga:

  Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie czterech liści właściwych owsa głuchego.

  Termin stosowania:

  Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkami Sekator 125 OD oraz Chwastox Turbo 340 SL należy stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy 1-go kolanka (BBCH 21-31)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  PUMA UNIWERSAL 069EW - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

PUMA UNIWERSAL 069 EW 500ml

Kod produktu: pum500

Producent: BAYER

Środek chwastobójczy

Butelka: 500ml

Puma Universal 069 EW to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do nalistnego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne głównie: miotła zbożowa i owies głuchy w uprawie: pszenica ozima, pszenica jara i jęczmień jary.

Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.

Dawkowanie: 1,0-1,2 l/ha.

Substancja aktywna: fenoksaprop-P-etylu - 69 g/l

Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent BAYER
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Puma Uniwersal 069 EW to środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

  Korzyści:

  - skutecznie zwalcza owies głuchy,

  - szybkie działanie preparatu,

  - niebezpieczna dla chwastów - łagodna dla zbóż,

  Działanie na chwasty:

  Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych. Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny

  Chwasty odporne: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, chwasty dwuliścienne

  Chwasty wrażliwe:

  bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe:
  fiołek polny, przetacznik perski, przetacznik polny, dymnica pospolita.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima :
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1-1,2 l/ha.

  W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkiem Sekator 125 OD w dawce: Puma Uniwersal 069 EW 1,2 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha

  Uwaga: Zalecanych mieszanin nie stosować później niż w fazie 4-6 liści właściwych miotły zbożowej.
  Termin stosowania:

  Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkiem Sekator 125 OD stosuje się na wiosnę, po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3-go kolanka (BBCH 22-33).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5-3,5 At.
  Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm. Etykieta środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

  Jęczmień jary, pszenica jara:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha.

  W celu jednoczesnego zwalczania owsa i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkiem Sekator 125 OD lub Chwastox Turbo 340 SL w dawkach: Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha lub Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.

  Uwaga:

  Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie czterech liści właściwych owsa głuchego.

  Termin stosowania:

  Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkami Sekator 125 OD oraz Chwastox Turbo 340 SL należy stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy 1-go kolanka (BBCH 21-31)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  PUMA UNIWERSAL 069EW - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."