• Szczegóły
 • Recenzje
 • QUELEX COMPLEX PAK to nowy pakiet herbicydowy firmy Corteva, składa się z dwóch śrdków chwastobójczych: Quelex oraz Naceto, posiadający postać granul do rozpuszczenia w wodzie, do stosowania nalistnego, powschodowego w zbożach ozimych oraz jarych, stosowany jesienią lub wiosną, zwalcza chwasty kompleksowo, szczególnie dobrze radzi sobie z miotłą zbożową a także chwastami dwuliściennymi nawet tymi uciążliwymi (chaber bławatek, chwasty kapustowate np. samosiewy rzepaku, tobołki polne), chwasty rumianowate, fiołek polny, jasnoty, mak polny, przetaczniki, przytulia czepna i inne) w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu i życie ozimym oraz w pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, pszenżycie jarym oraz życie jarym.

  Quelex to środek chwastobójczy, herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna halauksyfen metylu zaliczana jest do grupy O, a substancja czynna florasulam zaliczana do grupy B.

  Środek pobierany jest przez liścienie i liście, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Halauksyfen metylu jest substancją czynną z grupy związków arylopikolinowych zaliczaną do grupy regulatorów wzrostu (zwaną również syntetycznymi auksynami). Florasulam jest substancją czynną z grupy triazolopirymidyn należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie halauksyfen metylu powoduje zakłócenia podziału komórek, natomiast florasulam powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.

  Zawartość substancji czynnych:  

  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10%)

  halauksyfen  metylu  –  Arylex™  (substancja  z  grupy  związków  arylopikolinowych)  –  104,2  g/kg (10,4%)

  Naceto SC to środek chwastobójczy, selektywny, stosowanym doglebowo lub nalistnie, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1, a substancja czynna flufenacet do grupy K3.

  Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym mechanizmie działania.

  Diflufenikan jest herbicydem o działaniukontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.
  Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przezkorzenie i część pod liścieniami kiełkujących chwastów.
  Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.
  Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

  Zawartość substancji czynnych:

  diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,26%),

  flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,52%).

  Wszystkie szczegóły w poniższych etykietach.

  QUELEX - ETYKIETA PRODUKTU

  NACETO SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

QUELEX COMPLEX PAK na 20ha ( QUELEX 0.5KG + NACETO SC 5L) - herbicyd powschodowy do zbóż

Kod produktu: quelex_500g

Producent: CORTEVA

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto jare, żyto ozime.

QUELEX COMPLEX PAK to nowy pakiet herbicydowy składający się z dwóch śrdków chwastobójczych (Quelex oraz Naceto SC), posiadający postać granul do rozpuszczenia w wodzie, do stosowania nalistnego, powschodowego w zbożach ozimych oraz jarych, stosowany jesienią lub wiosną, zwalcza chwasty kompleksowo, szczególnie dobrze radzi sobie z miotłą zbożową a także chwastami dwuliściennymi nawet tymi uciążliwymi (chaber bławatek, chwasty kapustowate np. samosiewy rzepaku, tobołki polne), chwasty rumianowate, fiołek polny, jasnoty, mak polny, przetaczniki, przytulia czepna i inne) w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu i życie ozimym oraz w pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, pszenżycie jarym oraz życie jarym.

Brak w magazynie

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • QUELEX COMPLEX PAK to nowy pakiet herbicydowy firmy Corteva, składa się z dwóch śrdków chwastobójczych: Quelex oraz Naceto, posiadający postać granul do rozpuszczenia w wodzie, do stosowania nalistnego, powschodowego w zbożach ozimych oraz jarych, stosowany jesienią lub wiosną, zwalcza chwasty kompleksowo, szczególnie dobrze radzi sobie z miotłą zbożową a także chwastami dwuliściennymi nawet tymi uciążliwymi (chaber bławatek, chwasty kapustowate np. samosiewy rzepaku, tobołki polne), chwasty rumianowate, fiołek polny, jasnoty, mak polny, przetaczniki, przytulia czepna i inne) w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu i życie ozimym oraz w pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, pszenżycie jarym oraz życie jarym.

  Quelex to środek chwastobójczy, herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna halauksyfen metylu zaliczana jest do grupy O, a substancja czynna florasulam zaliczana do grupy B.

  Środek pobierany jest przez liścienie i liście, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Halauksyfen metylu jest substancją czynną z grupy związków arylopikolinowych zaliczaną do grupy regulatorów wzrostu (zwaną również syntetycznymi auksynami). Florasulam jest substancją czynną z grupy triazolopirymidyn należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie halauksyfen metylu powoduje zakłócenia podziału komórek, natomiast florasulam powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.

  Zawartość substancji czynnych:  

  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10%)

  halauksyfen  metylu  –  Arylex™  (substancja  z  grupy  związków  arylopikolinowych)  –  104,2  g/kg (10,4%)

  Naceto SC to środek chwastobójczy, selektywny, stosowanym doglebowo lub nalistnie, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1, a substancja czynna flufenacet do grupy K3.

  Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym mechanizmie działania.

  Diflufenikan jest herbicydem o działaniukontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.
  Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przezkorzenie i część pod liścieniami kiełkujących chwastów.
  Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.
  Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

  Zawartość substancji czynnych:

  diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,26%),

  flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,52%).

  Wszystkie szczegóły w poniższych etykietach.

  QUELEX - ETYKIETA PRODUKTU

  NACETO SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."