• Szczegóły
 • Recenzje
 • RACER 250 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach.

  Działanie na chwasty:

  Racer 250 EC jest selektywnym herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. W małym stopniu działa na chwasty po wschodach. Pobierany jest poprzez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów.

  Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe np.: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny.

  Chwasty odporne np.: marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny.

  Stosowanie i dawkowanie:

  1. ROŚLINY ROLNICZE

  PSZENICA OZIMA
  Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3 - 4 cm.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l – 2 l/ha.

  PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l – 1,5 l/ha.

  ZIEMNIAKI
  Opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3 - 5 dni po posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

  W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować Racer 250 EC łącznie ze środkiem Sencor 70 WG, w dawce Racer 250 EC 1,5-2 l/ha + Sencor 70 WG 0,5 kg/ha.

  2. ROŚLINY WARZYWNE

  MARCHEW, PIETRUSZKA
  Opryskiwać do 5 dni po siewie.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l – 3 l/ha.

  SELER
  Opryskiwać do 3 dni po posadzeniu roślin.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l – 3 l/ha.

  PASTERNAK
  Opryskiwać do 5 dni po siewie.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI:

  1. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach o dużej zawartości próchnicy.
  2. Racer 250 EC może spowodować przemijające jasne przebarwienia wschodzących roślin uprawnych, które nie wpływają na plon.
  3. W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu, na brzegach liści roślin uprawnych mogą wystąpić przejściowe jasne przebarwienia, również nie wpływające na plon.

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż ozimych. W przypadku konieczności zaorania zbóż (w wyniku wymarznięcia, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki), w których zastosowano jesienią Racer 250 EC, wiosną można uprawiać: ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, marchew, pasternak, pietruszkę, seler, czosnek, bobik i groch, natomiast nie uprawiać buraków, gorczycy, rzepaku jarego, kapusty i innych roślin z rodziny krzyżowych.

  Po zbiorze ziemniaków, marchwi, pietruszki, selera i pasternaku traktowanych środkiem Racer 250 EC lub w przypadku zaorania plantacji tych roślin, na tym samym polu, po bronowaniu można uprawiać: pszenicę ozimą, żyto, pszenżyto, ziemniaki, słonecznik, czosnek, marchew, pasternak, pietruszkę i seler, a po wykonaniu orki również kukurydzę. Nie uprawiać (w tym samym roku) buraków, gorczycy, rzepaku ozimego, kapusty i innych roślin krzyżowych.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  RACER 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

RACER 250EC 5L - flurochloridon

Kod produktu: rac5

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Racer 250 EC to chwastobójczy preparat o systemicznym działaniu do doglebowego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty jednoliścienne oraz dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak, marchew, pietruszka, seler, pasternak.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Dawkowanie: 1,5-3,0 l/ha

Substancja aktywna: flurochloridon - 250 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 520,00 zł

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa MARCHEW PASTERNAK PIETRUSZKA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME SELER ZIEMNIAK ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • RACER 250 EC

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach.

  Działanie na chwasty:

  Racer 250 EC jest selektywnym herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. W małym stopniu działa na chwasty po wschodach. Pobierany jest poprzez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów.

  Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe np.: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny.

  Chwasty odporne np.: marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny.

  Stosowanie i dawkowanie:

  1. ROŚLINY ROLNICZE

  PSZENICA OZIMA
  Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3 - 4 cm.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l – 2 l/ha.

  PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l – 1,5 l/ha.

  ZIEMNIAKI
  Opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3 - 5 dni po posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

  W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować Racer 250 EC łącznie ze środkiem Sencor 70 WG, w dawce Racer 250 EC 1,5-2 l/ha + Sencor 70 WG 0,5 kg/ha.

  2. ROŚLINY WARZYWNE

  MARCHEW, PIETRUSZKA
  Opryskiwać do 5 dni po siewie.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l – 3 l/ha.

  SELER
  Opryskiwać do 3 dni po posadzeniu roślin.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l – 3 l/ha.

  PASTERNAK
  Opryskiwać do 5 dni po siewie.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI:

  1. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach o dużej zawartości próchnicy.
  2. Racer 250 EC może spowodować przemijające jasne przebarwienia wschodzących roślin uprawnych, które nie wpływają na plon.
  3. W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu, na brzegach liści roślin uprawnych mogą wystąpić przejściowe jasne przebarwienia, również nie wpływające na plon.

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż ozimych. W przypadku konieczności zaorania zbóż (w wyniku wymarznięcia, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki), w których zastosowano jesienią Racer 250 EC, wiosną można uprawiać: ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, marchew, pasternak, pietruszkę, seler, czosnek, bobik i groch, natomiast nie uprawiać buraków, gorczycy, rzepaku jarego, kapusty i innych roślin z rodziny krzyżowych.

  Po zbiorze ziemniaków, marchwi, pietruszki, selera i pasternaku traktowanych środkiem Racer 250 EC lub w przypadku zaorania plantacji tych roślin, na tym samym polu, po bronowaniu można uprawiać: pszenicę ozimą, żyto, pszenżyto, ziemniaki, słonecznik, czosnek, marchew, pasternak, pietruszkę i seler, a po wykonaniu orki również kukurydzę. Nie uprawiać (w tym samym roku) buraków, gorczycy, rzepaku ozimego, kapusty i innych roślin krzyżowych.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  RACER 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."