• Szczegóły
 • Recenzje
 • RANMAN TOP 160 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w uprawie ziemniaka.

  Substancja aktywna: cyjazofamid - 160 g/l

  Stosowanie środka:

  Ziemniak
  Zaraza ziemniaka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Termin pierwszego zabiegu zależy od fazy wzrostu rośliny chronionej oraz przebiegu pogody. Termin ponownego zabiegu można określić posługując się systemem wspomagania decyzji (ostrzegania). W zależności od presji choroby i tempa wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5-10 dni. Przy czym w okresie dużej presji choroby i szybkiego wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5 dni.
  Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
  Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

   Uwagi:

  1. Przygotowana ciecz użytkowa musi być zużyta w tym samym dniu.
  2. Dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową gwarantuje skuteczność zabiegu.

  Ogórek uprawiany w gruncie
  Mączniak rzekomy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędow bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
  Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 6.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Cukinia, patison uprawiane w gruncie
  Mączniak rzekomy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania środka: stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwila wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Pomidor uprawiany w gruncie
  Zaraza ziemniaka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Ziemniak – 7 dni, Ogórek, cukinia, patison, pomidor – 3 dni.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  RANMAN TOP 160SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

RANMAN TOP 160 SC 10L

Kod produktu: ranman_top_10l

Producent: BELCHIM

Środek grzybobójczy

Kanister: 10 Litrów

RANMAN TOP 160 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie upraw: ziemniak, ogórek, cukinia, patison, pomidor.

Dawkowanie: 0,5l/ha

Substancja aktywna: cyjazofamid - 160 g/l

Cena: 2 160,00 zł

Cechy

Producent BELCHIM
Uprawa CUKINIA OGÓREK PATISON POMIDOR ZIEMNIAK
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • RANMAN TOP 160 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w uprawie ziemniaka.

  Substancja aktywna: cyjazofamid - 160 g/l

  Stosowanie środka:

  Ziemniak
  Zaraza ziemniaka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Termin pierwszego zabiegu zależy od fazy wzrostu rośliny chronionej oraz przebiegu pogody. Termin ponownego zabiegu można określić posługując się systemem wspomagania decyzji (ostrzegania). W zależności od presji choroby i tempa wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5-10 dni. Przy czym w okresie dużej presji choroby i szybkiego wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co 5 dni.
  Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
  Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

   Uwagi:

  1. Przygotowana ciecz użytkowa musi być zużyta w tym samym dniu.
  2. Dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową gwarantuje skuteczność zabiegu.

  Ogórek uprawiany w gruncie
  Mączniak rzekomy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędow bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
  Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 6.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Cukinia, patison uprawiane w gruncie
  Mączniak rzekomy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania środka: stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwila wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Pomidor uprawiany w gruncie
  Zaraza ziemniaka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą wystąpienia choroby – od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Ziemniak – 7 dni, Ogórek, cukinia, patison, pomidor – 3 dni.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  RANMAN TOP 160SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."