• Szczegóły
 • Recenzje
 • RAPID 060 SC jest insektycydem w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodążołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

  Mszyca zbożowa

  Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

  Dawki stosowania: 60-80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Skrzypionki

  Termin stosowania: od początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

  Dawki stosowania: 60-80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Żyto ozime

  Mszyca zbożowa

  Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).
  Dawki stosowania: Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Rzepak ozimy

  Chowacz brukwiaczek

  Termin stosowania:opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39).

  Dawki stosowania:60- 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Słodyszek rzepakowy

  Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

  Dawki stosowania: 60- 80 ml/ha do zwalczania słodyszka

  Rzepak jary

  Chowacz brukwiaczek

  Termin stosowania: wiosna, opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39). 

  Dawki stosowania: 50- 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Chowacz czterozębny

  Termin stosowania: wiosna, opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 32-59).

  Dawki stosowania: 50- 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Słodyszek rzepakowy

  Termin stosowania: wiosna, opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

  Dawki stosowania: 50- 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  RAPID 060SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

RAPID 060 SC 0,5L

Kod produktu: rapid_0,5l

PRODUCENT: FMC

Środek owadobójczy

Butelka: 0,5 Litra

RAPID 060 SC jest insektycydem w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodążołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Stosowany w uprawach: pszenica ozima, jęczmień ozimy pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy, rzepak jary.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Substancja czynna: gamma-cyhalotryna /(Z)-(1R, 3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-
-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu (związek z grupy pyretroidów) / - 60 g w 1 litrze środka.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent FMC
Uprawa JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME RZEPAK JARY ŻYTO OZIME RZEPAK OZIMY
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • RAPID 060 SC jest insektycydem w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodążołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

  Mszyca zbożowa

  Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

  Dawki stosowania: 60-80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Skrzypionki

  Termin stosowania: od początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

  Dawki stosowania: 60-80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Żyto ozime

  Mszyca zbożowa

  Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).
  Dawki stosowania: Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Rzepak ozimy

  Chowacz brukwiaczek

  Termin stosowania:opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39).

  Dawki stosowania:60- 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Słodyszek rzepakowy

  Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

  Dawki stosowania: 60- 80 ml/ha do zwalczania słodyszka

  Rzepak jary

  Chowacz brukwiaczek

  Termin stosowania: wiosna, opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39). 

  Dawki stosowania: 50- 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Chowacz czterozębny

  Termin stosowania: wiosna, opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 32-59).

  Dawki stosowania: 50- 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Słodyszek rzepakowy

  Termin stosowania: wiosna, opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

  Dawki stosowania: 50- 80 ml/ha (maksymalnie 80 ml/ha)

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  RAPID 060SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."