• Szczegóły
 • Recenzje
 • RASSEL 100 SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym do stasowania nalistnego. Formulacja środka to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

  Zawartość substancji czynnej:
  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Florasulam należy do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.
  Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie.
  Wkrótce po zabiegu hamuje wzrost i rozwój chwastów.
  W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody widoczne efekty działania środka są szybkie – całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7- 10 dniach. Natomiast w warunkach niskich temperatur (około 4⁰C) całkowite zniszczenie chwastów wrażliwych następuje po około 3 tygodniach.

  Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średnioodporne: jasnota różowa, przetacznik perski.

  Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik polny.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima
  Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liścia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 13-31).
  Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenżyto ozime
  Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 24-31).
  Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  RASSEL 100 SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

RASSEL 100 SC 0,25L

Kod produktu: 168

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Opakowanie: 0,25 Litra

Stosowanie środka: PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

RASSEL 100 SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym do stasowania nalistnego. Formulacja środka to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zawartość substancji czynnej:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • RASSEL 100 SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym do stasowania nalistnego. Formulacja środka to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

  Zawartość substancji czynnej:
  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Florasulam należy do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.
  Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie.
  Wkrótce po zabiegu hamuje wzrost i rozwój chwastów.
  W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody widoczne efekty działania środka są szybkie – całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7- 10 dniach. Natomiast w warunkach niskich temperatur (około 4⁰C) całkowite zniszczenie chwastów wrażliwych następuje po około 3 tygodniach.

  Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średnioodporne: jasnota różowa, przetacznik perski.

  Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik polny.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima
  Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liścia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 13-31).
  Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenżyto ozime
  Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 24-31).
  Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  RASSEL 100 SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."