• Szczegóły
 • Recenzje
 • Redigo Pro 170 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczoną do ochrony ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego.

  Sporządzanie zawiesiny i technika zaprawiania:
  Na 100 kg ziarna używać zawiesiny sporządzonej z 66,7- 50 ml zaprawy i 400 - 800 ml wody.  Przed użyciem, zawartością opakowania energicznie wstrząsnąć.  Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu.  Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka Redigo Pro 170 FS.  Dopiero wówczas zawiesinę wolno i dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło.  Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
  – zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub,
  – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin  lub,
  – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

  Stosowanie środka:

  1. Maksymalna /zalecana dawka dla pojedynczego zastosowania:
  66,7 ml środka/100 kg ziarna wraz z dodatkiem 400 – 800 ml wody.

  Jęczmień ozimy
  pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek.

  Pszenica ozima
  pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek.

  Pszenica twarda (ozima)
  zgorzel siewek.

  Pszenżyto ozime
  pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek.

  Żyto ozime
  pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek.


  2. Maksymalna /zalecana dawka dla pojedynczego zastosowania:
  50 ml środka/100 kg ziarna wraz z dodatkiem 400 – 800 ml wody.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Jęczmień ozimy
  głownia pyląca jęczmienia.

  Pszenica ozima
  głownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy.

  Pszenica twarda (ozima)
  śnieć cuchnąca pszenicy.

  Żyto ozime
  głownia źdźbłowa żyta.


  3. Maksymalna /zalecana dawka dla pojedynczego zastosowania:
  66,7 ml środka/100 kg ziarna wraz z dodatkiem 400 – 800 ml wody.

  Jęczmień jary
  pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek.

  Pszenica jara
  zgorzel siewek.

  Pszenżyto jare
  zgorzel siewek.

  Owies
  zgorzel siewek .


  4. Maksymalna /zalecana dawka dla pojedynczego zastosowania:
  50 ml środka/100 kg ziarna wraz z dodatkiem 400 – 800 ml wody.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Jęczmień jary
  głownia pyląca jęczmienia.

  Pszenica jara
  śnieć cuchnąca pszenicy.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  REDIGO PRO 170FS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

REDIGO PRO 170 FS 5L

Kod produktu: red5

Producent: BAYER

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

Zaprawa grzybobójcza w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym.

Zaprawa Redigo Pro 170 FSto zaprawa fungicydowa stosowana w : jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, owies. Szczególnie skuteczny w zwalczaniu Zgorzeli.

Dawkowanie: 50-67,5ml/100kg ziarna.

Substancja aktywna: protiokonazol - 150 g/l, tebukonazol - 20 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 15L

Cena: 1 160,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj ZAPRAWA NASIENNA
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Redigo Pro 170 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczoną do ochrony ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego.

  Sporządzanie zawiesiny i technika zaprawiania:
  Na 100 kg ziarna używać zawiesiny sporządzonej z 66,7- 50 ml zaprawy i 400 - 800 ml wody.  Przed użyciem, zawartością opakowania energicznie wstrząsnąć.  Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu.  Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka Redigo Pro 170 FS.  Dopiero wówczas zawiesinę wolno i dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło.  Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
  – zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub,
  – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin  lub,
  – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

  Stosowanie środka:

  1. Maksymalna /zalecana dawka dla pojedynczego zastosowania:
  66,7 ml środka/100 kg ziarna wraz z dodatkiem 400 – 800 ml wody.

  Jęczmień ozimy
  pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek.

  Pszenica ozima
  pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek.

  Pszenica twarda (ozima)
  zgorzel siewek.

  Pszenżyto ozime
  pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek.

  Żyto ozime
  pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek.


  2. Maksymalna /zalecana dawka dla pojedynczego zastosowania:
  50 ml środka/100 kg ziarna wraz z dodatkiem 400 – 800 ml wody.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Jęczmień ozimy
  głownia pyląca jęczmienia.

  Pszenica ozima
  głownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy.

  Pszenica twarda (ozima)
  śnieć cuchnąca pszenicy.

  Żyto ozime
  głownia źdźbłowa żyta.


  3. Maksymalna /zalecana dawka dla pojedynczego zastosowania:
  66,7 ml środka/100 kg ziarna wraz z dodatkiem 400 – 800 ml wody.

  Jęczmień jary
  pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek.

  Pszenica jara
  zgorzel siewek.

  Pszenżyto jare
  zgorzel siewek.

  Owies
  zgorzel siewek .


  4. Maksymalna /zalecana dawka dla pojedynczego zastosowania:
  50 ml środka/100 kg ziarna wraz z dodatkiem 400 – 800 ml wody.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Jęczmień jary
  głownia pyląca jęczmienia.

  Pszenica jara
  śnieć cuchnąca pszenicy.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  REDIGO PRO 170FS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."