• Szczegóły
 • Recenzje
  • REVUS 250 SC jest środkiem grzybobójczym, wysoce selektywnym koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidorów gruntowych przed chorobami grzybowymi.  Środek REVUS 250 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

   Dawkowanie:

   Ziemniak:
   - zaraza ziemniaka (nać i bulwy)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami : 7-10 dni
   Środek należy stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, nie wcześniej niż od fazy BBCH 51 (początek rozwoju kwiatostanu), zgodnie z sygnalizacją lub gdy:
   - na odmianach wczesnych nastąpiło zwarcie roślin w rzędach,
   - na odmianach późnych, z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
   Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
   Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
   Zalecana ilość wody: 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

   Pomidor (w gruncie):
   - zaraza ziemniaka, alternarioza
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami : 7-10 dni
   Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją oraz interwencyjnie lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w danym rejonie, w okresie od kwietnia do października. Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
   Zalecana ilość wody: 700 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   REVUS 250SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

    

REVUS 250 SC 20L

Kod produktu: 28929

Producent: Syngenta

Środek grzybobójczy

Kanister: 20 Litrów

Perfekcyjne działanie mandipropamidu  -  SIŁA MANDI

Revus 250SC to środek grzybobójczy przeznaczony do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie: ziemniak, pomidor przed  chorobami grzybowymi.

Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Działa wgłębnie i kontaktowo. Tworzy solidną warstwę ochronną uniemożliwiając infekcję zarazy chroni nowe przyrosty liści. Najwyższa odporność na zmywanie przez deszcz. Zastosuj, gdy rośliny zakryją międzyrzędzia

Dawka: 0,6 l/ha, maksymalnie 3 zabiegi w sezonie

Substancja aktywna: mandipropamid - 250 g/l

Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L, 20L

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa POMIDOR ZIEMNIAK
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • REVUS 250 SC jest środkiem grzybobójczym, wysoce selektywnym koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidorów gruntowych przed chorobami grzybowymi.  Środek REVUS 250 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

   Dawkowanie:

   Ziemniak:
   - zaraza ziemniaka (nać i bulwy)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami : 7-10 dni
   Środek należy stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, nie wcześniej niż od fazy BBCH 51 (początek rozwoju kwiatostanu), zgodnie z sygnalizacją lub gdy:
   - na odmianach wczesnych nastąpiło zwarcie roślin w rzędach,
   - na odmianach późnych, z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
   Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
   Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
   Zalecana ilość wody: 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

   Pomidor (w gruncie):
   - zaraza ziemniaka, alternarioza
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 3
   Odstęp pomiędzy zabiegami : 7-10 dni
   Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją oraz interwencyjnie lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w danym rejonie, w okresie od kwietnia do października. Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
   Zalecana ilość wody: 700 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   REVUS 250SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."