• Szczegóły
 • Recenzje
 • Revysky to rozwiązanie fungicydowe do ochrony liści, które tworzą dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne o innowacyjnym działaniu – Revysol oraz Xemium.

  FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej(EC),o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

  Środek zawiera dwie substancje czynne: fluksapyroksad (wg FRAC grupa 7) imefentriflukonazol (wg FRAC grupa 3).

  Stosowanie środka:

  Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw.

  Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia (plamistości liści).

  Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia (plamistości liści).                                                            

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

  Termin stosowania:

  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.Zalecana ilość wody: 100-300 l/haZalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna.

  Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.                                                                                                                            Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125 l/ha.

  Termin stosowania:

  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni Zalecana ilość wody: 100-300 l/haZalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):Pszenica ozima–35 dni,Jęczmieńjary, jęczmień ozimy–35 dni,Pszenżyto ozimy–35 dni,Żyto ozimy–35 dni.

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

  Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  REVYSKY - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

   

REVYSKY 5L - fluksapyroksad, mefentriflukonazol

Kod produktu: 38907

Producent: BASF

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie w uprawach: jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej(EC),o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek zawiera dwie substancje czynne: fluksapyroksad (wg FRAC grupa 7) imefentriflukonazol (wg FRAC grupa 3).

Dostępne opakowania: 5L, 10L

 

Cena: 979,00 zł

Cechy

Producent BASF
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Revysky to rozwiązanie fungicydowe do ochrony liści, które tworzą dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne o innowacyjnym działaniu – Revysol oraz Xemium.

  FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej(EC),o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

  Środek zawiera dwie substancje czynne: fluksapyroksad (wg FRAC grupa 7) imefentriflukonazol (wg FRAC grupa 3).

  Stosowanie środka:

  Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw.

  Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia (plamistości liści).

  Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia (plamistości liści).                                                            

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

  Termin stosowania:

  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.Zalecana ilość wody: 100-300 l/haZalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna.

  Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.                                                                                                                            Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125 l/ha.

  Termin stosowania:

  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni Zalecana ilość wody: 100-300 l/haZalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):Pszenica ozima–35 dni,Jęczmieńjary, jęczmień ozimy–35 dni,Pszenżyto ozimy–35 dni,Żyto ozimy–35 dni.

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

  Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  REVYSKY - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."