• Szczegóły
 • Recenzje
 • REXADE PAK - REXADE  0,05 kg + ESTERON 0,5 L

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG),
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne piroksysulam i florasulam zaliczane są do grupy B,
  a substancja czynna halauksyfen metylu do grupy O.

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany przez liścienie i liście, a następnie szybko przemieszczany w całych roślinach. Środek zawiera substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania.
  Substancje czynne piroksysulam i florasulam blokują działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, a substancja czynna halauksyfen metylu powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie
  komórkowym.
  Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (żółknięcie), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów.
  Zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po zabiegu. Najszybszy i najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w trakcie intensywnego wzrostu.
  Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 6-10 liści. Środek zwalcza przetacznika perskiego oraz fiołka polnego do fazy pąków kwiatowych. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5ºC) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a
  miotły zbożowej nawet po 6-9 tygodniach. Środek zwalcza wszystkie chwasty wrażliwe, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wznowieniu wegetacji, od początku krzewienia do
  fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 - 32), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica jara

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka
  pszenicy jarej (BBCH 21 - 32), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
  W celu zwalczania owsa głuchego, w przypadku jego przedłużonych wschodów, zabieg wykonać
  dopiero, gdy wzejdą wszystkie rośliny owsa głuchego, ale nie później niż do fazy drugiego kolanka
  pszenicy jarej.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
  Najniższe ilości wody mogą być stosowane tylko na małe chwasty, we wczesnych fazach
  rozwojowych rośliny uprawnej. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej,
  ilość wody musi być zwiększona do 200-400 l/ha. Minimalne zalecane ciśnienie to 2-3 bary.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  REXADE PAK - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

REXADE PAK - REXADE 0,05 kg + ESTERON 0,5 L

Kod produktu: 35960

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara.

REXADE to środek chwastobójczy/ herbicyd selektywny firmy Corteva, służy do powschodowego zwalczania chwastów w zbożach ozimych i jarych.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne piroksysulam i florasulam zaliczane są do grupy B,
a substancja czynna halauksyfen metylu do grupy O.

Dawkowanie 40-50g/ha+ adiuwant

Rexade
-florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10 %)
-halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związkow arylopikolinowych) - 104,23 g/kg (10,42 %)
-piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 240 g/kg (24,0%)

Esteron
-2,4-D 2-EHE: w formie estru (związek z grupy fenoksykwasów) - 905 g/l

Cena: 135,00 zł

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • REXADE PAK - REXADE  0,05 kg + ESTERON 0,5 L

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG),
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne piroksysulam i florasulam zaliczane są do grupy B,
  a substancja czynna halauksyfen metylu do grupy O.

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany przez liścienie i liście, a następnie szybko przemieszczany w całych roślinach. Środek zawiera substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania.
  Substancje czynne piroksysulam i florasulam blokują działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, a substancja czynna halauksyfen metylu powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie
  komórkowym.
  Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (żółknięcie), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów.
  Zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po zabiegu. Najszybszy i najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w trakcie intensywnego wzrostu.
  Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 6-10 liści. Środek zwalcza przetacznika perskiego oraz fiołka polnego do fazy pąków kwiatowych. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5ºC) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a
  miotły zbożowej nawet po 6-9 tygodniach. Środek zwalcza wszystkie chwasty wrażliwe, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wznowieniu wegetacji, od początku krzewienia do
  fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 - 32), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica jara

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka
  pszenicy jarej (BBCH 21 - 32), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
  W celu zwalczania owsa głuchego, w przypadku jego przedłużonych wschodów, zabieg wykonać
  dopiero, gdy wzejdą wszystkie rośliny owsa głuchego, ale nie później niż do fazy drugiego kolanka
  pszenicy jarej.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
  Najniższe ilości wody mogą być stosowane tylko na małe chwasty, we wczesnych fazach
  rozwojowych rośliny uprawnej. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej,
  ilość wody musi być zwiększona do 200-400 l/ha. Minimalne zalecane ciśnienie to 2-3 bary.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  REXADE PAK - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."