• Szczegóły
 • Recenzje
  • Rhizosum N Plus to produkt zawierający w swoim składzie bakterie wiążące azot atmosferyczny - Azotobacter salinestris. To wyizolowany w wyniku postępu metod badań genetycznych nowy szczep bakterii, który jeszcze sprawniej wiąże azot. Są to mikroorganizmy wolnożyjące w glebie, niesymbiotyczne, dzięki czemu mają zastosowanie w dowolnej uprawie polowej.Ponadto Rhizosum N plus zawiera 80% substancji organicznej w s.m. oraz 0,45% żelaza (Fe) i 4,5% manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie.

   Działanie:

   Bakterie wiążące azot Azotobacter salinestris zawarte w szczepionce Rhizosum N plus mają wyjątkową zdolność wiązania azotu atmosferycznego N2, niedostępnego dla roślin uprawnych, do amoniaku NH3, który w konsekwencji dalszych przemian rośliny wykorzystują do budowy plonu.

   Wystarczy 1 oprysk przed siewem , po siewie lub na początku wzrostu roślin uprawnych w dawce 25g/ha aby ograniczyć dawki azotu zastosowanego w nawozach mineralnych.

   Bardzo ważną zaletą preparatu Rhizosum N jest możliwość łącznego stosowania z nawozami dolistnymi oraz z większością herbicydów i fungicydów, z wyjątkiem preparatów miedziowyc

   Bakterie:

   – zasiedlają ryzosferę roślin uprawnych dzięki czemu asymilowany azot jest bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin,

   – poprawiają sprawność biologiczną gleby, nie tylko w roku zastosowania ale także w latach następnych

   – stymulują wzrost roślin

   – zapewniają dobre zaopatrzenie roślin w azot nawet niekorzystnych warunkach, susza, zimno

   Dawkowanie:

   Zboża ozime

   Jeden zabieg po ruszeniu wegetacji wiosennej, w fazie krzewienia 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Zboża jare

   Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie krzewienia 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Kukurydza

   Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie 6-8 liści 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Ziemniak

   Jeden zabieg przed sadzeniem, po sadzeniu lub po wytworzeniu pokroju krzaka 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Rzepak ozimy

   Jeden zabieg przed siewem lub po wschodach oraz po ruszeniu wiosennej wegetacji 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Burak cukrowy

   Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie 6 liści 25-50g/ha w 200-300 l wody soja i pozostałe strączkowe Jeden zabieg przed siewem lub w fazie rozety 25-50g/ha w 300-500 l wody

   Rhizosum N Plus można stosować także na słomę lub ściernisko w celu przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych - jeden zabieg w dawce 25-50g/ha. Ilość cieczy użytkowej 200-300 l/ha.

    „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

RHIZOSUM N PLUS 250g na 10ha bakterie wiążące azot

Kod produktu: rhizosum_ 250g

Producent: Agrosimex

Opakowanie: 250g

Rhizosum N Plus to produkt zawierający w swoim składzie bakterie wiążące azot atmosferyczny - Azotobacter salinestris. w dodatkowy azot jest  Produkt ten oparty jest o nowy szczep wolnożyjących w glebie bakterii Azotobacter salinestris. Mikroorganizmy te zasiedlają strefę przykorzeniową i asymilują azot. Sprawia to, że pierwiastek jest łatwo dostępny dla wielu gatunków roślin. Dodatkowo poprawiają sprawność biologiczną gleby w roku zastosowania, ale również podczas kolejnych sezonów wegetacyjnych. Ponadto zapewniają dostępność azotu niezależnie od warunków pogodowych.

Cena: 1 310,00 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Rhizosum N Plus to produkt zawierający w swoim składzie bakterie wiążące azot atmosferyczny - Azotobacter salinestris. To wyizolowany w wyniku postępu metod badań genetycznych nowy szczep bakterii, który jeszcze sprawniej wiąże azot. Są to mikroorganizmy wolnożyjące w glebie, niesymbiotyczne, dzięki czemu mają zastosowanie w dowolnej uprawie polowej.Ponadto Rhizosum N plus zawiera 80% substancji organicznej w s.m. oraz 0,45% żelaza (Fe) i 4,5% manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie.

   Działanie:

   Bakterie wiążące azot Azotobacter salinestris zawarte w szczepionce Rhizosum N plus mają wyjątkową zdolność wiązania azotu atmosferycznego N2, niedostępnego dla roślin uprawnych, do amoniaku NH3, który w konsekwencji dalszych przemian rośliny wykorzystują do budowy plonu.

   Wystarczy 1 oprysk przed siewem , po siewie lub na początku wzrostu roślin uprawnych w dawce 25g/ha aby ograniczyć dawki azotu zastosowanego w nawozach mineralnych.

   Bardzo ważną zaletą preparatu Rhizosum N jest możliwość łącznego stosowania z nawozami dolistnymi oraz z większością herbicydów i fungicydów, z wyjątkiem preparatów miedziowyc

   Bakterie:

   – zasiedlają ryzosferę roślin uprawnych dzięki czemu asymilowany azot jest bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin,

   – poprawiają sprawność biologiczną gleby, nie tylko w roku zastosowania ale także w latach następnych

   – stymulują wzrost roślin

   – zapewniają dobre zaopatrzenie roślin w azot nawet niekorzystnych warunkach, susza, zimno

   Dawkowanie:

   Zboża ozime

   Jeden zabieg po ruszeniu wegetacji wiosennej, w fazie krzewienia 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Zboża jare

   Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie krzewienia 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Kukurydza

   Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie 6-8 liści 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Ziemniak

   Jeden zabieg przed sadzeniem, po sadzeniu lub po wytworzeniu pokroju krzaka 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Rzepak ozimy

   Jeden zabieg przed siewem lub po wschodach oraz po ruszeniu wiosennej wegetacji 25-50g/ha w 200-300 l wody

   Burak cukrowy

   Jeden zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie 6 liści 25-50g/ha w 200-300 l wody soja i pozostałe strączkowe Jeden zabieg przed siewem lub w fazie rozety 25-50g/ha w 300-500 l wody

   Rhizosum N Plus można stosować także na słomę lub ściernisko w celu przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych - jeden zabieg w dawce 25-50g/ha. Ilość cieczy użytkowej 200-300 l/ha.

    „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."