• Szczegóły
 • Recenzje
 • Rosate Clean 360 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

  Rosate Clean 360 SL stosowany jest przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego, sadowniczego i opryskiwacza ręcznego.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Rosate Clean 360 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
  Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
  Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

  Chwasty wrażliwe:

  W dawce 2 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała.
  W dawce 3 - 4 l/ha: perz właściwy, rumian polny, chaber bławatek, fiołek polny.
  W dawce 4 – 5 l/ha; jasnota purpurowa, mniszek pospolity, bodziszek drobny.
  Chwasty odporne: skrzyp polny.

  Uwaga: Gwiazdnica pospolita może ponownie wschodzić w 2 miesiące po zabiegu.

  STOSOWANIE ŚRODKA :

  A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
  Środek stosować po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania chwastów na ściernisku. Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów
  uprawowych.

  Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 250 l /ha.

  Uwagi:

  1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego
  zachwaszczenia perzem,
  2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy
  działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

  B. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

  - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

  Uwaga:

  Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

  Żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy.

  Zabieg środkiem wykonać w stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20 - 30 % tj. na 10 - 14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Uwagi:

  1. Zabieg przeprowadzić wyłącznie w przypadku wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
  2. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
  3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
  późnym popołudniem,
  4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
  5. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.
  6. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
  7. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub
  podściółkę dla zwierząt.
   

  Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego i rzepaku jarego
  - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

  Uwaga:

  Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego i jarego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

  Środek stosować, gdy wilgotność nasion mierzona wilgotnościomierzem wynosi poniżej 30 %.
  W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Uwagi :

  1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7
  dni od zabiegu.
  2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.

  Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia

  Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od
  występujących gatunków.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 6,25 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Odstęp między zabiegami: 56 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

  Uwagi:

  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
  2. W przypadku intensywnego pojawiania się ponownych wschodów chwastów można wykonać drugi zabieg stosując taką samą dawkę jak podczas pierwszego zabiegu.
  3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, bądź przeprowadzić zabieg przy niskim ciśnieniu, nie wyższym niż 2 bary, a pracując z dyszami “wielostrumieniowymi“ przy ciśnieniu nie wyższym niż 1 bar.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROSATE CLEAN 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

ROSATE CLEAN 360SL 20L - glifosat

Kod produktu: rosate_20l

Producent: Albaugh

Kanister: 20 Litrów

Środek chwastobójczy

Rosate Clean 360 SL to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie, w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, rzepak ozimego, rzepak jary, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie: jabłoń, grusza, śliwa i wiśnia. 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

Zawartość substancji czynnej: glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%).

Brak w magazynie

Cechy

Producent ALBAUGH
Uprawa GRUSZA JABŁOŃ JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME RZEPAK JARY RZEPAK OZIMY WIŚNIA ŚCIERNISKA ŚLIWA ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Rosate Clean 360 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

  Rosate Clean 360 SL stosowany jest przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego, sadowniczego i opryskiwacza ręcznego.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Rosate Clean 360 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
  Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
  Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

  Chwasty wrażliwe:

  W dawce 2 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała.
  W dawce 3 - 4 l/ha: perz właściwy, rumian polny, chaber bławatek, fiołek polny.
  W dawce 4 – 5 l/ha; jasnota purpurowa, mniszek pospolity, bodziszek drobny.
  Chwasty odporne: skrzyp polny.

  Uwaga: Gwiazdnica pospolita może ponownie wschodzić w 2 miesiące po zabiegu.

  STOSOWANIE ŚRODKA :

  A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
  Środek stosować po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania chwastów na ściernisku. Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów
  uprawowych.

  Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 250 l /ha.

  Uwagi:

  1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego
  zachwaszczenia perzem,
  2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy
  działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

  B. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

  - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

  Uwaga:

  Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

  Żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy.

  Zabieg środkiem wykonać w stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20 - 30 % tj. na 10 - 14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Uwagi:

  1. Zabieg przeprowadzić wyłącznie w przypadku wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
  2. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
  3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
  późnym popołudniem,
  4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
  5. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.
  6. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
  7. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub
  podściółkę dla zwierząt.
   

  Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego i rzepaku jarego
  - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

  Uwaga:

  Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego i jarego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

  Środek stosować, gdy wilgotność nasion mierzona wilgotnościomierzem wynosi poniżej 30 %.
  W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Uwagi :

  1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7
  dni od zabiegu.
  2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.

  Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia

  Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od
  występujących gatunków.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 6,25 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Odstęp między zabiegami: 56 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

  Uwagi:

  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
  2. W przypadku intensywnego pojawiania się ponownych wschodów chwastów można wykonać drugi zabieg stosując taką samą dawkę jak podczas pierwszego zabiegu.
  3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, bądź przeprowadzić zabieg przy niskim ciśnieniu, nie wyższym niż 2 bary, a pracując z dyszami “wielostrumieniowymi“ przy ciśnieniu nie wyższym niż 1 bar.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROSATE CLEAN 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."