• Szczegóły
 • Recenzje
 • Roundup 360 Plus jest przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jedno i dwuliściennych. Znajduje zastosowanie w ochronie upraw kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego; przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego; na ściernisku, ugorach i odłogach oraz nieużytkach rolniczych.

  Działanie środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne jest po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

  Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Chwasty wrażliwe:
  -dawka 1,25 l/ha:  komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne
  -dawka 1,875l/ha: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne.
  -dawka 2,5 l/ha:  fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
  -dawka 3,75 l/ha:  bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy,  przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
  -dawka 4l/ha:  bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
  -dawka 6l/ha: bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa

  Chwasty odporne: skrzyp polny

  Dawkowanie:

  Wiosną po siewie lub sadzeniu, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów:
  Ziemniak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5l/ha
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5l/ha
  Termin stosowania: opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).
  Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
  Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Marchew, pietruszka, cebula, por (z siewu)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8l/ha
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,8l/ha
  Termin stosowania: środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6l/ha
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,75 - 6l/ha
  Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
  Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.
  W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l środka na 10 litrów wody.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Powierzchnie przeznaczone pod uprawę:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6l/ha
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,8 - 6l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu.
  Termin stosowania:
  - wiosną – w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania.
  - jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwagi:
  1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
  2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROUNDAP 360 PLUS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

ROUNDUP 360 PLUS 1L - glifosat

Kod produktu: roundup_1l

Producent: BAYER

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Roundup 360 Plus to środek chwastobójczy do stosowania nalistnego zawierający glifosat, który zwalcza perz właściwy oraz roczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.

Preparat chwastobójczy w postaci koncentratu służącego do przygotowania roztworu wodnego do nalistnej aplikacji przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Stosowanie: Marchew, pietruszka, cebula, por, ziemniak,tereny nieużytkowane rolniczo, powierzchnie przeznaczone pod uprawę.

Substancja aktywna: glifosat – 360 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 20L

Cena: 90,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa SZKÓŁKI LEŚNE TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO UPRAWY SADOWNICZE ŚCIERNISKA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Roundup 360 Plus jest przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jedno i dwuliściennych. Znajduje zastosowanie w ochronie upraw kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego; przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego; na ściernisku, ugorach i odłogach oraz nieużytkach rolniczych.

  Działanie środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne jest po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

  Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Chwasty wrażliwe:
  -dawka 1,25 l/ha:  komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne
  -dawka 1,875l/ha: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne.
  -dawka 2,5 l/ha:  fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
  -dawka 3,75 l/ha:  bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy,  przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
  -dawka 4l/ha:  bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
  -dawka 6l/ha: bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa

  Chwasty odporne: skrzyp polny

  Dawkowanie:

  Wiosną po siewie lub sadzeniu, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów:
  Ziemniak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5l/ha
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5l/ha
  Termin stosowania: opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).
  Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
  Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Marchew, pietruszka, cebula, por (z siewu)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8l/ha
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,8l/ha
  Termin stosowania: środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6l/ha
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,75 - 6l/ha
  Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
  Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.
  W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l środka na 10 litrów wody.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Powierzchnie przeznaczone pod uprawę:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6l/ha
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,8 - 6l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu.
  Termin stosowania:
  - wiosną – w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania.
  - jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwagi:
  1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
  2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROUNDAP 360 PLUS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."