• Szczegóły
 • Recenzje
 • ROUNDUP FLEX 480

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie.

  Substancja aktywna: glifosat – 480 g/l

  Przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

  Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

  Działanie herbicydu:

  Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

  Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 ml/100 m2
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/ 100 m2
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Wiosną po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów:
  Cebula (z siewu):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15,0 ml/100 m2
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 11,25 - 15,0 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Rośliny sadownicze:
  Jabłoń:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 45,0 ml/100 m2
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 - 45,0 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
  Środek można stosować miejscowo stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4 % (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

  Czarna porzeczka:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 45,0 ml/100 m2
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 22,5 - 45,0 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście i pędy krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
  Środek można stosować miejscowo stosując ciecz użytkową o stężeniu 2 - 4 % (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROUNDUP 480 FLEX - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ROUNDUP FLEX 480 15L - glifosat

Kod produktu: roundupflex_15

Producent: BAYER

Kanister: 15 Litrów

Środek chwastobójczy

Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Substancja aktywna: glifosat – 480 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 15L

Cena: 1 050,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa SZKÓŁKI LEŚNE TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO UPRAWY SADOWNICZE ŚCIERNISKA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • ROUNDUP FLEX 480

  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie.

  Substancja aktywna: glifosat – 480 g/l

  Przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

  Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

  Działanie herbicydu:

  Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

  Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 ml/100 m2
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/ 100 m2
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Wiosną po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów:
  Cebula (z siewu):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15,0 ml/100 m2
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 11,25 - 15,0 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Rośliny sadownicze:
  Jabłoń:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 45,0 ml/100 m2
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 - 45,0 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
  Środek można stosować miejscowo stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4 % (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

  Czarna porzeczka:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 45,0 ml/100 m2
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 22,5 - 45,0 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście i pędy krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
  Środek można stosować miejscowo stosując ciecz użytkową o stężeniu 2 - 4 % (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROUNDUP 480 FLEX - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."