• Szczegóły
 • Recenzje
 • Roundup PowerMax 720 jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, do stosowania nalistnego.

  Opatentowany przez firmę Bayer preparat, o stężeniu kwasu glifosatowego wynoszącym 720 g/kg (72% w/w), jest nieselektywnym, nieodwracalnym, ogólnoustrojowym herbicydem dolistnym w glebie. Jego bardzo szerokie spektrum działania niszczy wszystkie chwasty jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. Przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Nie pozostawia widocznych śladów na stosowanych powierzchniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Roundup PowerMax 720 stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i ręcznych (w tym plecakowych) oraz mazacza ręcznego i polowego.

  Dawkowanie:

  Dawka 1,0 kg/ha:
  Chwasty warażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, komosa biała, mak polny, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
  Chwasty średniowrażliwe: mietlica rozłogowa
  Chwasty odporne: mniszek lekarski

  Dawka 1,5 kg/ha:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
  Chwasty średniowrażliwe: perz właściwy, wyczyniec polny
  Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku
  Chwasty odporne: mniszek lekarski

  Dawka 2,5 kg/ha:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny
  Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski

  Dawka 3,0 kg/ha:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny
  Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski

  Stosowanie:

  • na polach uprawnych przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych
  • na ścierniskach, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
  • w uprawach leśnych: szkółkach leśnych, młodnikach, uprawach leśnych z wielolatkami różnych gatunków
  • na nieużytkach: ugorach i odłogach
  • w terenach nieużytkowanych rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe)
  • w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych przed zbiorem: łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona, fasoli uprawianej na suche nasiona, soi
  • w gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego
  • w szparagach
  • w winoroślach - co najmniej 4 letnich
  • w gruszy, śliwie, czereśni, wiśni – sady, co najmniej 3 letnie
  • w porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, agreście, malinie, borówce wysokiej
  • w orzechu laskowym, orzechu włoskim – plantacje co najmniej 3 letnie
  • w uprawie drzewek bożonarodzeniowych

  Korzyści ze stosowania herbicydu Roundup PowerMax 720:

  • najbardziej skoncentrowana formulacja 720g/kg
  • wysoka wydajność, dzięki doskonałej synergii adiuwantów
  • łatwe przechowywanie i transport
  • mniej odpadów i strat
  • większe bezpieczeństwo w stosowaniu - dla środowiska i użytkownika
  • łatwo rozpuszczalny w wodzie - nie pyli
  • zmniejszony efekt znoszenia cieczy w trakcie oprysku
  • skuteczny również w trudnych warunkach pogodowych
  • opad deszczu minimum 1 godzinę po oprysku nie obniża skuteczności zabiegu
  • w zwalczaniu chwastów jednorocznych zabiegi uprawowe można rozpocząć po 2 dniach, w przypadku chwastów wieloletnich - po 5 dniach
  • lepsza skuteczność w zwalczaniu trudnych chwastów dwuliściennych oraz perzu
  • skuteczny po jednorazowym zastosowaniu
  • efekt działania widoczny po zastosowaniu
  • formulacja lepiej dostosowana do tworzenia mieszanin zbiornikowych

  Uwaga:
  Środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720 nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROUNDUP POWER MAX 720- ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

   

ROUNDUP POWER MAX 720 10kg - glifosat

Kod produktu: rounduppower_10

Producent: BAYER

Worek: 10kg

Środek chwastobójczy

Roundup PowerMax 720 herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do rozcieńczania wodą.Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Substancja aktywna: glifosat: 720 g/kg

Cena: 1 112,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa SZKÓŁKI LEŚNE TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO UPRAWY SADOWNICZE ŚCIERNISKA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Roundup PowerMax 720 jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, do stosowania nalistnego.

  Opatentowany przez firmę Bayer preparat, o stężeniu kwasu glifosatowego wynoszącym 720 g/kg (72% w/w), jest nieselektywnym, nieodwracalnym, ogólnoustrojowym herbicydem dolistnym w glebie. Jego bardzo szerokie spektrum działania niszczy wszystkie chwasty jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. Przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Nie pozostawia widocznych śladów na stosowanych powierzchniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Roundup PowerMax 720 stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i ręcznych (w tym plecakowych) oraz mazacza ręcznego i polowego.

  Dawkowanie:

  Dawka 1,0 kg/ha:
  Chwasty warażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, komosa biała, mak polny, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
  Chwasty średniowrażliwe: mietlica rozłogowa
  Chwasty odporne: mniszek lekarski

  Dawka 1,5 kg/ha:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
  Chwasty średniowrażliwe: perz właściwy, wyczyniec polny
  Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku
  Chwasty odporne: mniszek lekarski

  Dawka 2,5 kg/ha:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny
  Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski

  Dawka 3,0 kg/ha:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny
  Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski

  Stosowanie:

  • na polach uprawnych przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych
  • na ścierniskach, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
  • w uprawach leśnych: szkółkach leśnych, młodnikach, uprawach leśnych z wielolatkami różnych gatunków
  • na nieużytkach: ugorach i odłogach
  • w terenach nieużytkowanych rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe)
  • w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych przed zbiorem: łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona, fasoli uprawianej na suche nasiona, soi
  • w gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego
  • w szparagach
  • w winoroślach - co najmniej 4 letnich
  • w gruszy, śliwie, czereśni, wiśni – sady, co najmniej 3 letnie
  • w porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, agreście, malinie, borówce wysokiej
  • w orzechu laskowym, orzechu włoskim – plantacje co najmniej 3 letnie
  • w uprawie drzewek bożonarodzeniowych

  Korzyści ze stosowania herbicydu Roundup PowerMax 720:

  • najbardziej skoncentrowana formulacja 720g/kg
  • wysoka wydajność, dzięki doskonałej synergii adiuwantów
  • łatwe przechowywanie i transport
  • mniej odpadów i strat
  • większe bezpieczeństwo w stosowaniu - dla środowiska i użytkownika
  • łatwo rozpuszczalny w wodzie - nie pyli
  • zmniejszony efekt znoszenia cieczy w trakcie oprysku
  • skuteczny również w trudnych warunkach pogodowych
  • opad deszczu minimum 1 godzinę po oprysku nie obniża skuteczności zabiegu
  • w zwalczaniu chwastów jednorocznych zabiegi uprawowe można rozpocząć po 2 dniach, w przypadku chwastów wieloletnich - po 5 dniach
  • lepsza skuteczność w zwalczaniu trudnych chwastów dwuliściennych oraz perzu
  • skuteczny po jednorazowym zastosowaniu
  • efekt działania widoczny po zastosowaniu
  • formulacja lepiej dostosowana do tworzenia mieszanin zbiornikowych

  Uwaga:
  Środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720 nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROUNDUP POWER MAX 720- ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."