• Szczegóły
 • Recenzje
 • Roxy 800 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jedno-i dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i ziemniaków. Idealnymi warunkami działania środka są umiarkowana temperatura i dobre uwilgotnienie gleby.

  Roxy 800 EC działa także w warunkach niskiego uwilgotnienia ale jego działanie nie jest tak dobre jak w przypadku optymalnego uwilgotnienia. W niesprzyjających warunkach może dojść do uszkodzeń roślin uprawnych polegających na nieznacznym zżółknięciu roślin. Uszkodzenia nie wpływają na wysokość plonu i regenerują się.

  Substancja czynna: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78%)

  Działanie na chwasty:
  Herbicyd jest pobierany przez rośliny w ciągu godziny od zabiegu i zapewnia selektywne zwalczanie chwastów. Opady po tym czasie nie zmniejszają skuteczności zabiegu. Środek jest pobierany przez liście i korzenie chwastów.

  Wrażliwość chwastów na środek w dawce 4 l/ha
  Chwasty wrażliwe:
  ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstki.
  Chwasty średnio wrażliwe:
  przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna.
  Chwasty odporne: fiolek polny.

  Stosowanie środka:

  Pszenica ozima
  Termin stosowania: Stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża (BBCH 01-13). Nasiona zboża muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 4 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Ziemniak
  Termin stosowania: Stosować po sadzeniu przed wschodami ziemniaków, na glebę bez chwastów (BBCH 01-08).
  Bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą aby uniknąć uszkodzeń.
  Można także zastosować środek po obredleniu.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:
  Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem w zakresie dobru roślin do przesiewów.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Ziemniaki wczesne – 42 dni; Pszenica – nie dotyczy

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Przed siewem/sadzeniem roślin z rodziny selerowatych – 100 dni

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROXY 800EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

ROXY 800 EC 5L

Kod produktu: roxy_5l

Producent: BELCHIM

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy

Roxy 800 EC to chwastobójczy preparat stosowany nalistnie i doglebowo, zwalcza selektywnie wybrane jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, ziemniak.

Substancja czynna: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78%)

Dawkowanie: 3-5 l/ha.

Brak w magazynie

Cechy

Producent BELCHIM
Uprawa ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Roxy 800 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jedno-i dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i ziemniaków. Idealnymi warunkami działania środka są umiarkowana temperatura i dobre uwilgotnienie gleby.

  Roxy 800 EC działa także w warunkach niskiego uwilgotnienia ale jego działanie nie jest tak dobre jak w przypadku optymalnego uwilgotnienia. W niesprzyjających warunkach może dojść do uszkodzeń roślin uprawnych polegających na nieznacznym zżółknięciu roślin. Uszkodzenia nie wpływają na wysokość plonu i regenerują się.

  Substancja czynna: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78%)

  Działanie na chwasty:
  Herbicyd jest pobierany przez rośliny w ciągu godziny od zabiegu i zapewnia selektywne zwalczanie chwastów. Opady po tym czasie nie zmniejszają skuteczności zabiegu. Środek jest pobierany przez liście i korzenie chwastów.

  Wrażliwość chwastów na środek w dawce 4 l/ha
  Chwasty wrażliwe:
  ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstki.
  Chwasty średnio wrażliwe:
  przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna.
  Chwasty odporne: fiolek polny.

  Stosowanie środka:

  Pszenica ozima
  Termin stosowania: Stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża (BBCH 01-13). Nasiona zboża muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 4 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Ziemniak
  Termin stosowania: Stosować po sadzeniu przed wschodami ziemniaków, na glebę bez chwastów (BBCH 01-08).
  Bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą aby uniknąć uszkodzeń.
  Można także zastosować środek po obredleniu.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:
  Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem w zakresie dobru roślin do przesiewów.

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Ziemniaki wczesne – 42 dni; Pszenica – nie dotyczy

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Przed siewem/sadzeniem roślin z rodziny selerowatych – 100 dni

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ROXY 800EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."