• Szczegóły
 • Recenzje
 • Safari 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek Safari 50 WG wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Działanie na chwasty:

  Safari 50 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania takie jak przejaśnienia, żółknięcie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni. Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej. Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

  Chwasty wrażliwe:
  jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica owłosiona.

  Chwasty średniowrażliwe:
  dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).

  Chwasty średnioodporne:
  fiołek polny.

  Chwasty odporne:
  łoboda rozłożysta.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Burak cukrowy, burak pastewny:
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Środek Safari 50 WG stosuje się z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 litrów wody)
  Termin stosowania: środek stosować od fazy liścieni buraków do momentu 90 % zwarciamiędzyrzędzi (BBCH 10 - 39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwaga!
  Opady deszczu wcześniej, niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu lub zabieg wykonany w czasie długotrwającej suszy mogą obniżyć skuteczność działania środka Safari 50 WG.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  SAFARI 50WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

SAFARI 50WG 120g + TREND 0,5L

Kod produktu: safari_120g

Producent: FMC

Opakowanie: 120g +0,5L adiuwant

Środek chwastobójczy

Safari 50 WG to chwastobójczy preparat o układowym działaniu, do stosowania nalistnego, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie: burak cukrowy i burak pastewny.

Substancja aktywna: triflusulfuron metylowy – 500g/kg

Dawkowanie: 30 g/ha + adiuwant TREND.

Cena: 549,00 zł

Cechy

Producent FMC
Uprawa BURAK CUKROWY BURAK PASTEWNY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Safari 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek Safari 50 WG wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Działanie na chwasty:

  Safari 50 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania takie jak przejaśnienia, żółknięcie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni. Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej. Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

  Chwasty wrażliwe:
  jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica owłosiona.

  Chwasty średniowrażliwe:
  dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).

  Chwasty średnioodporne:
  fiołek polny.

  Chwasty odporne:
  łoboda rozłożysta.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Burak cukrowy, burak pastewny:
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Środek Safari 50 WG stosuje się z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 litrów wody)
  Termin stosowania: środek stosować od fazy liścieni buraków do momentu 90 % zwarciamiędzyrzędzi (BBCH 10 - 39).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwaga!
  Opady deszczu wcześniej, niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu lub zabieg wykonany w czasie długotrwającej suszy mogą obniżyć skuteczność działania środka Safari 50 WG.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  SAFARI 50WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."