• Szczegóły
 • Recenzje
 • Saroksypyr 250 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzaniaemulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
  Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

  Wrażliwość chwastów

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia.
  Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
  Chwasty odporne: fiołek polny.

  STOSOWANIE ŚRODKA
  Pszenica ozima

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,8 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia
  flagowego pszenicy (BBCH 31-37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte,we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN

  Środek rozkłada się w glebie do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
  uprawianych następczo.
  Po zbiorze roślin chronionych środkiem Saroksypyr 250 EC można wysiewać lub sadzić
  wszystkie rośliny uprawne.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  SAROKSYPYR 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

SAROKSYPYR 250EC 1L - fluroksypyr

Kod produktu: saroksypyr_1l

Producent: CIECH

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: pszenica ozima

Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosowany jest nalistnie.

Przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr - 250 g/l (25 %).

Dawkowanie: 0,8L/ha

Brak w magazynie

Cechy

Producent CIECH
Uprawa PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Saroksypyr 250 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzaniaemulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
  Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

  Wrażliwość chwastów

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia.
  Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
  Chwasty odporne: fiołek polny.

  STOSOWANIE ŚRODKA
  Pszenica ozima

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,8 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia
  flagowego pszenicy (BBCH 31-37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte,we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN

  Środek rozkłada się w glebie do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
  uprawianych następczo.
  Po zbiorze roślin chronionych środkiem Saroksypyr 250 EC można wysiewać lub sadzić
  wszystkie rośliny uprawne.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  SAROKSYPYR 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."