• Szczegóły
 • Recenzje
 • SARPLANT 480SL

  REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL). Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu.
  Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej,zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

  STOSOWANIE ŚRODKA

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwaczapolowego.

  Jęczmień ozimy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 3239).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Żyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 3239).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Pszenżyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 32
  37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Pszenica ozima
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31
  37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Jęczmień jary
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 32
  49).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Pszenica jara
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31
  37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Nie wymagany
  1) Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania chwastów
  dwuliściennych stosować przed środkiem Sarplant 480 SL - w dawkach i terminach podanych w ich
  etykietach.
  2) Środka Sarplant 480 SL nie stosować:
  od okresu kłoszenia się zbóż,
  na rośliny mokre lub chore,
  w temperaturze poniżej 10oC,
  na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem,
  na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ
  skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.
  3) Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  SARPLANT 480SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).

   

SARPLANT 480SL 5L - etefon

Kod produktu: sarplant_5l

Producent: CIECH

Regulator wzrostu

Kanister: 5 Litrów

Sarplant 480 SL to środek regulujący wzrost i rozwój roślin . Przeznaczony jest do stosowania w uprawie zbóż jarych i ozimych. Środek ten powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Produkt w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

Zawartość substancji cynnej: etefon (związek z grupy fosfonowych) - 480 g/l (40%)

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent CIECH
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj REGULATOR WZROSTU
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • SARPLANT 480SL

  REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL). Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu.
  Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej,zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

  STOSOWANIE ŚRODKA

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwaczapolowego.

  Jęczmień ozimy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 3239).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Żyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 3239).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Pszenżyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 32
  37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Pszenica ozima
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31
  37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Jęczmień jary
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 32
  49).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Pszenica jara
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31
  37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Nie wymagany
  1) Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania chwastów
  dwuliściennych stosować przed środkiem Sarplant 480 SL - w dawkach i terminach podanych w ich
  etykietach.
  2) Środka Sarplant 480 SL nie stosować:
  od okresu kłoszenia się zbóż,
  na rośliny mokre lub chore,
  w temperaturze poniżej 10oC,
  na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem,
  na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ
  skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.
  3) Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  SARPLANT 480SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).