• Szczegóły
 • Recenzje
 • SEKATOR PLUS

  Zwalcza chwasty od siewek po zaawansowane stadia rozwojowe. Postępująca kompensacja zachwaszczenia oraz wzrastająca odporność na niektóre substancje aktywne sprawiają, że coraz trudniej zwalcza się chwasty dwuliścienne. Warto więc wybrać herbicyd Sekator Plus który zawiera aż trzy substancje czynne o różnych sposobach działania. Sekator Plus to doskonały wybór w zwalczaniu uciążliwych chwastów dwuliściennych.

  Korzyści:

  • zawiera aż trzy substancje aktywne o odmiennym, uzupełniającym się sposobie działania
  • skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych
  • jeszcze większa siła działania chwastobójczego dzięki innowacyjnej formulacji olejowej płynnej OD
  • długotrwały efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni
  • wysoka odpornośc na zmywanie, wnika w roślinę już po 2 godzinach od zastosowania
  • zwalcza chwasty od siewek po zaawansowane stadia rozwojowe

  Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni

  Dawkowanie:

  -Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin od fazy pierwszego
  krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  -Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 - 0,6 l/ha.
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. suszy,
  niskiej wilgotności powietrza oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju i występujące
  w większym nasileniu.
  Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13-32).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  UWAGA WAŻNE:

  1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  2.W ciągu dwóch godzin od zastosowania preparat wnika do rośliny. Opady deszczu występujące po upływie tego czasu nie mają ujemnego wpływu na działanie preparatu.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  SEKATOR PLUS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

SEKATOR PLUS 1L

Kod produktu: sek1

Producent: BAYER

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Stosowanie środków: jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Sekator Plus to środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Dawkowanie: 0,45-0,6L/HA

Zawartość substancji czynnych:
2,4-D 2-EHE (związek z grupy estrów fenoksykwasów) – 433 g/l (39,36%)
amidosulfuron w formie soli sodowej (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,41%)
jodosulfuron metylo sodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,25 g/l (0,57%)

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent BAYER
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • SEKATOR PLUS

  Zwalcza chwasty od siewek po zaawansowane stadia rozwojowe. Postępująca kompensacja zachwaszczenia oraz wzrastająca odporność na niektóre substancje aktywne sprawiają, że coraz trudniej zwalcza się chwasty dwuliścienne. Warto więc wybrać herbicyd Sekator Plus który zawiera aż trzy substancje czynne o różnych sposobach działania. Sekator Plus to doskonały wybór w zwalczaniu uciążliwych chwastów dwuliściennych.

  Korzyści:

  • zawiera aż trzy substancje aktywne o odmiennym, uzupełniającym się sposobie działania
  • skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych
  • jeszcze większa siła działania chwastobójczego dzięki innowacyjnej formulacji olejowej płynnej OD
  • długotrwały efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni
  • wysoka odpornośc na zmywanie, wnika w roślinę już po 2 godzinach od zastosowania
  • zwalcza chwasty od siewek po zaawansowane stadia rozwojowe

  Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni

  Dawkowanie:

  -Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin od fazy pierwszego
  krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  -Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 - 0,6 l/ha.
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. suszy,
  niskiej wilgotności powietrza oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju i występujące
  w większym nasileniu.
  Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13-32).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  UWAGA WAŻNE:

  1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  2.W ciągu dwóch godzin od zastosowania preparat wnika do rośliny. Opady deszczu występujące po upływie tego czasu nie mają ujemnego wpływu na działanie preparatu.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  SEKATOR PLUS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."