• Szczegóły
 • Recenzje
 • Sencor Liquid 600 SC

  Środek chwastobójczy, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów.

  Korzyści:

  • nowa płynna formulacja,
  • niezmienna skuteczność chwastobójcza,

  Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.

  Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronne, rdest powojowaty

  Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna

  Dawkowanie:

  Ziemniak:
  zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml/100 m2 lub zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie):
  pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2

  Drugi zabieg (w odstępie min. 7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. 

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 dni. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i chwastów prosowatych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie z środkiem Titus 25 WG. 

  Zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2. Sencor Liquid 600 SC 3 ml/100 m2 + Titus 25 WG 0,5 g/100 m2 + Trend 90 EC w stężeniu 0,15 %.

  Zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie):

  pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i statecznym ukształtowaniu redlin Sencor Liquid 600 SC w dawce:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2.

  Drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.

  Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwagi:

  Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.
  Środek stosowany po wschodach (również w mieszaninach) może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności rośliny uprawnej, zwłaszcza odmian bardzo wczesnych i wczesnych i wczesnych ziemniaka, jednak bez ujemnego wpływu na plon.
  Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaków na Sencor Liquid 600 SC oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcia informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy.
  Nie stosować w ziemniakach odmiany Innowator i Vineta.

  Pomidor z rozsady:
  zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie):
  pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2.

  Drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Odstęp między zabiegami: 7 dni. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Marchew:
  zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie):
  Pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2.

  Drugi zabieg (w odstępie min. 7 dni) w fazie 2-6 liści właściwych.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwagi:

  Wyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się metodą dawek dzielonych.
  Przy nierównomiernych schodach marchwi, mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności na najmłodszych roślinach. Objawy te z czasem zanikają i nie mają istotnego wpływu na plonowanie i jakość korzeni.

  Szparagi:
  Rozsadnik
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Termin stosowania: środek stosować 10 dni po siewie.

  Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Termin stosowania: środek stosować wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek.

  Plantacje plonujące. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Termin stosowania:
  wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub, po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów.
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, mechanicznie wymieszać i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  SENCOR LIQUID SC600 - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

SENCOR LIQUID SC600 250ml - metrybuzyna

Kod produktu: senc1

Producent: BAYER

Środek chwastobójczy

Butelka: 250ml

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Sencor Liquid 600 SC to chwastobójczy preparat do stosowania nalistnego, zwalcza chwasty dwuliścienne i wybrane jednoliścienne w uprawie: ziemniak, marchew, pomidor i szparag.

Substancja aktywna: metrybuzyna - 600 g/l

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent BAYER
Uprawa MARCHEW POMIDOR SZPARAG ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Sencor Liquid 600 SC

  Środek chwastobójczy, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów.

  Korzyści:

  • nowa płynna formulacja,
  • niezmienna skuteczność chwastobójcza,

  Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.

  Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronne, rdest powojowaty

  Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna

  Dawkowanie:

  Ziemniak:
  zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml/100 m2 lub zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie):
  pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2

  Drugi zabieg (w odstępie min. 7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2. 

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 dni. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i chwastów prosowatych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie z środkiem Titus 25 WG. 

  Zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2. Sencor Liquid 600 SC 3 ml/100 m2 + Titus 25 WG 0,5 g/100 m2 + Trend 90 EC w stężeniu 0,15 %.

  Zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie):

  pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i statecznym ukształtowaniu redlin Sencor Liquid 600 SC w dawce:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2.

  Drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.

  Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwagi:

  Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.
  Środek stosowany po wschodach (również w mieszaninach) może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności rośliny uprawnej, zwłaszcza odmian bardzo wczesnych i wczesnych i wczesnych ziemniaka, jednak bez ujemnego wpływu na plon.
  Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaków na Sencor Liquid 600 SC oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcia informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy.
  Nie stosować w ziemniakach odmiany Innowator i Vineta.

  Pomidor z rozsady:
  zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie):
  pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2.

  Drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Odstęp między zabiegami: 7 dni. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Marchew:
  zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie):
  Pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2.

  Drugi zabieg (w odstępie min. 7 dni) w fazie 2-6 liści właściwych.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. 
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwagi:

  Wyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się metodą dawek dzielonych.
  Przy nierównomiernych schodach marchwi, mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności na najmłodszych roślinach. Objawy te z czasem zanikają i nie mają istotnego wpływu na plonowanie i jakość korzeni.

  Szparagi:
  Rozsadnik
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Termin stosowania: środek stosować 10 dni po siewie.

  Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Termin stosowania: środek stosować wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek.

  Plantacje plonujące. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Termin stosowania:
  wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub, po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów.
  Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, mechanicznie wymieszać i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  SENCOR LIQUID SC600 - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."