• Szczegóły
 • Recenzje
 • SERCADIS jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz gruszy przed parchem gruszy.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.  W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Jabłoń:
  - parch jabłoni
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy
  owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha
  Liczba zabiegów: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

  - mączniak jabłoni
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo , od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Liczba zabiegów: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Grusza:
  - parch gruszy
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy
  owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  SERCADIS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

SERCADIS 1L

Kod produktu: 30367

Producent: BASF

Środek grzybobójczy

Butelka: 1 Litr

Sercadis to środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie: jabłoń ( parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni) oraz grusza (parchem gruszy).

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Substancja aktywna: fluksapyroksad - 300 g/l

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent BASF
Uprawa GRUSZA JABŁOŃ
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • SERCADIS jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz gruszy przed parchem gruszy.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.  W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Jabłoń:
  - parch jabłoni
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy
  owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha
  Liczba zabiegów: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

  - mączniak jabłoni
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo , od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Liczba zabiegów: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Grusza:
  - parch gruszy
  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy
  owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
  Zalecana ilość wody: 150 - 1000 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  SERCADIS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."