• Szczegóły
 • Recenzje
  • SINGLIF 360SL

   Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo- 3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin.
   Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.).
   Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
   Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Pełną skuteczność działania środka uzyskuje się, gdy zabieg wykonany zostaje na chwasty znajdujące się w fazie intensywnego wzrostu tj. gdy roczne chwasty jednoliścienne mają co najmniej 5 cm, a dwuliścienne 2-3 liście, zaś chwasty wieloletnie jednoliścienne mają w pełni rozwinięte 5-6 liści. Niższą skuteczność zwalczania chwastów uzyskuje się gdy rozwój chwastów jest osłabiony z powodu niesprzyjających warunków (np. susza, nadmierna wilgotność, przymrozki lub bardzo wysoka temperatura).

   Dawka 2,0 l/ha

   Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

   Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, żółtlica drobnokwiatowa.

   Chwasty średnioodporne:rdestówka powojowata.

   Chwasty odporne: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski.

   Dawka 3,0 l/ha

   Chwasty wrażliwe:chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

   Chwasty średniowrażliwe: iołek polny, rdestówka powojowata.

   Dawka 4,0 l/ha

   Chwasty wrażliwe:chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, rdestówka powojowata, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

   Chwasty średnioodporne: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski.

   Dawka 6,0 l/ha

   Chwasty średniowrażliwe: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski.

   Stosowanie środka:
   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).
   Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

   UWAGA:
   Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.
   Pola uprawne przed siewem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
   Termin stosowania: Zabieg wykonywać 5-7 dni przed siewem rośliny uprawnej.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha.
   Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-6,0 l/ha.
   Maksymalną dawkę stosować przy licznym występowaniu mniszka lekarskiego i wierzbownicy gruczołowatej.
   Termin stosowania: Środek stosować w okresie wiosennym lub po zbiorze owoców jako tzw. zabieg późnojesienny na zielone chwasty.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   UWAGA:
   Nie stosować w sadach młodszych niż 2 lata.

   ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

   Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
   Zboża ozime przed siewem, rzepak ozimy przed siewem, ścierniska nie wymagany jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia 7 dni

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   SINGLIF 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

SINGLIF 360SL 20L - glifosat

Kod produktu: singlif_20l

Producent: SINION EU

Środek chwastobójczy

Kanister: 20 Litrów

Stosowanie środka: ścierniska, sady jabłoniowe, jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, pszenica ozima, rzepak ozimy.

SINGLIF 360 SL to herbicyd nieselektywny, o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu – syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi  hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin.

Zawartość substancji czynnej: glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (30,9%)

 

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • SINGLIF 360SL

   Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo- 3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin.
   Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.).
   Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
   Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Pełną skuteczność działania środka uzyskuje się, gdy zabieg wykonany zostaje na chwasty znajdujące się w fazie intensywnego wzrostu tj. gdy roczne chwasty jednoliścienne mają co najmniej 5 cm, a dwuliścienne 2-3 liście, zaś chwasty wieloletnie jednoliścienne mają w pełni rozwinięte 5-6 liści. Niższą skuteczność zwalczania chwastów uzyskuje się gdy rozwój chwastów jest osłabiony z powodu niesprzyjających warunków (np. susza, nadmierna wilgotność, przymrozki lub bardzo wysoka temperatura).

   Dawka 2,0 l/ha

   Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

   Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, żółtlica drobnokwiatowa.

   Chwasty średnioodporne:rdestówka powojowata.

   Chwasty odporne: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski.

   Dawka 3,0 l/ha

   Chwasty wrażliwe:chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

   Chwasty średniowrażliwe: iołek polny, rdestówka powojowata.

   Dawka 4,0 l/ha

   Chwasty wrażliwe:chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, rdestówka powojowata, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

   Chwasty średnioodporne: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski.

   Dawka 6,0 l/ha

   Chwasty średniowrażliwe: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski.

   Stosowanie środka:
   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).
   Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

   UWAGA:
   Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.
   Pola uprawne przed siewem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
   Termin stosowania: Zabieg wykonywać 5-7 dni przed siewem rośliny uprawnej.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha.
   Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-6,0 l/ha.
   Maksymalną dawkę stosować przy licznym występowaniu mniszka lekarskiego i wierzbownicy gruczołowatej.
   Termin stosowania: Środek stosować w okresie wiosennym lub po zbiorze owoców jako tzw. zabieg późnojesienny na zielone chwasty.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   UWAGA:
   Nie stosować w sadach młodszych niż 2 lata.

   ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

   Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
   Zboża ozime przed siewem, rzepak ozimy przed siewem, ścierniska nie wymagany jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia 7 dni

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   SINGLIF 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."