• Szczegóły
 • Recenzje
  • SOLIDER to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD).
   Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna triflusulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

   Zawartość substancji czynnej:
   triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/l (15,31%)

   Działanie na chwasty:

   Środek należy do grupy inhibitorów działania enzymu – syntazy acetomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania roślin. Pierwszym symptomem jego działania jest hamowanie podziału komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, co wywołuje wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Objawy działania takie jak: przejaśnienia, żółkniecie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni od zastosowania środka.

   Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej.
   Środek wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.
   Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

   Stosowanie środka pojedynczo: 
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,13 l/ha.

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, szarłat szorstki.

   Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

   Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdestówka powojowata, rdest ptasi.

   Zastosowanie układu 3 zabiegów:
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
   Odstęp między zabiegami: 5-10 dni

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, szarłat szorstki.

   Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

   Chwasty średnioodporne: rdest powojowaty, rdest ptasi, tasznik pospolity

   Zastosowanie układu 4 zabiegów:
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
   Odstęp między zabiegami: 5-10 dni

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki

   Chwasty średniowrażliwe: tasznik pospolity, rdest ptasi

   Chwasty średnioodporne: rdest powojowaty

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Burak cukrowy
   Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego buraka do momentu całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 10-39).

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   SOLIDER - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

SOLIDER 1L

Kod produktu: 178

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Stosowanie środka: BURAK CUKROWY

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna triflusulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej:
triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/l (15,31%)

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa BURAK CUKROWY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • SOLIDER to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD).
   Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna triflusulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

   Zawartość substancji czynnej:
   triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/l (15,31%)

   Działanie na chwasty:

   Środek należy do grupy inhibitorów działania enzymu – syntazy acetomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania roślin. Pierwszym symptomem jego działania jest hamowanie podziału komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, co wywołuje wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Objawy działania takie jak: przejaśnienia, żółkniecie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni od zastosowania środka.

   Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej.
   Środek wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.
   Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

   Stosowanie środka pojedynczo: 
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,13 l/ha.

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, szarłat szorstki.

   Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

   Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdestówka powojowata, rdest ptasi.

   Zastosowanie układu 3 zabiegów:
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
   Odstęp między zabiegami: 5-10 dni

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, szarłat szorstki.

   Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

   Chwasty średnioodporne: rdest powojowaty, rdest ptasi, tasznik pospolity

   Zastosowanie układu 4 zabiegów:
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
   Odstęp między zabiegami: 5-10 dni

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki

   Chwasty średniowrażliwe: tasznik pospolity, rdest ptasi

   Chwasty średnioodporne: rdest powojowaty

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Burak cukrowy
   Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego buraka do momentu całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 10-39).

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   SOLIDER - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."