• Szczegóły
 • Recenzje
 • Spotlight Plus 060 EO to środek chwastobójczy przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego). Preparat stosuje się w celu: przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw, ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka, polepszenia zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez: zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka, zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

  Stosowanie środka:

  Ziemniak
  Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalne/zalecane dawki dla dwuetapowego zastosowania:

  I zabieg – 0,7 l/ha;
  II zabieg – 0,3 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Termin niszczenia naci:

  1. Termin fizjologiczny
  Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

  2. Termin uwzględniający choroby wirusowe
  Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:
  - odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,
  - odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,
  - odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin
  ziemniaka.

  3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka
  W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naciziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba
  przemieszczające się z naci do bulw.
  Termin zbioru:
  W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:
  1. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.
  2. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych).
  3. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej nie dodawać środka zwilżającego.

  PRZECIWWSKAZANIA
  Środka nie stosować:
  - na mokre rośliny ziemniaka;
  - gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz;
  - podczas wysokich temperatur;
  - gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są odsłonięte.
  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
  Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
  opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
  Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczneciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
  Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
  W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  SPOTLIGHT PLUS 060EO - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

SPOTLIGHT PLUS 060EO 5L - herbicyd do niszczenia naci ziemniaczanej

Kod produktu: spotlight_5l

Producent: FMC

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy

Stosowanie w uprawie: ziemniak

Spotlight Plus 060 EO to środek chwastobójczy przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego). Preparat stosuje się w celu: przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw, ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka, polepszenia zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez: zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka, zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

Zawartość substancji czynnej: karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin) -60 g/l (6,4%)

Dawkowanie: 0,3l - 1l /ha

Cena: 1 005,00 zł

Cechy

Producent FMC
Uprawa ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Spotlight Plus 060 EO to środek chwastobójczy przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego). Preparat stosuje się w celu: przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw, ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka, polepszenia zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez: zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka, zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

  Stosowanie środka:

  Ziemniak
  Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalne/zalecane dawki dla dwuetapowego zastosowania:

  I zabieg – 0,7 l/ha;
  II zabieg – 0,3 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Termin niszczenia naci:

  1. Termin fizjologiczny
  Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

  2. Termin uwzględniający choroby wirusowe
  Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:
  - odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,
  - odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,
  - odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin
  ziemniaka.

  3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka
  W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naciziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba
  przemieszczające się z naci do bulw.
  Termin zbioru:
  W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:
  1. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.
  2. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych).
  3. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej nie dodawać środka zwilżającego.

  PRZECIWWSKAZANIA
  Środka nie stosować:
  - na mokre rośliny ziemniaka;
  - gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz;
  - podczas wysokich temperatur;
  - gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są odsłonięte.
  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
  Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
  opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
  Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczneciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
  Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
  W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  SPOTLIGHT PLUS 060EO - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."