• Szczegóły
 • Recenzje
  • Starane 333 EC jest preparatem chwastobójczym w formie koncentratu. Przy pomocy tego skutecznego herbicydu na chwasty sporządza się emulsję wodną do stosowania nalistnego i powschodowego na roczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne. Środek chwastobójczy STARANE 333 EC posiada klasyfikację według HRAC i zalicza się do grupy O (z uwagi na silną substancję czynną fluroksypyr). Jest, więc herbicyd polecany do stosowania przez profesjonalistów, z wykorzystaniem samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Sposób działania

   Starane 333 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym. Substancja czynna jest pobierana przez liście chwastów, a następnie przemieszcza się do korzeni i powoduje obumieranie rośliny. Substancja niszczy przytulinę czepną w każdej fazie rozwoju. Pierwszy efekty zastosowana środka są widoczne już po 2-3 dniach od rozpylenia, a zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Herbicyd należy stosować w trakcie sprzyjającej pogody i w okresie intensywnego wzrostu roślin.

   Działanie na chwasty

   Starane 333 EC jest środkiem selektywnym, o działaniu układowym. Chwasty pobierają go przez liście, z których przemieszcza się do korzeni, stopniowo powodując obumieranie rośliny. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

   Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawie

   Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, powój polny, rdest ziemnowodny, rogownica skupiona, samosiewy ziemniaka, zwrotnica zwierciadło Wenery

   Chwasty odporne: przetacznik perski, dymnica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, psianka czarna

   Sporządzanie cieczy użytkowej

   Odmierzoną ilość środka należy wlać do zbiornika opryskiwacza, napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

   Dawkowanie:

   Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz:
   Termin stosowania:
   Zboża ozime - opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32),
   Zboża jare - od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie; średniokropliste

   Kukurydza uprawiana na nasiona:
   Termin stosowania: opryskiwać w fazie 1-6 liści kukurydzy (BBCH 11-16).
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Plantacje nasienne traw, użytki zielone (łąki i pastwiska):
   Termin stosowania: opryskiwać od marca do czerwca od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 13 - 32).
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Trawniki, murawa:
   Termin stosowania: opryskiwać od marca do września od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 13 - 32).
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Minimalna temperatura dobowa w czasie zabiegu i do 5 dni po nim nie powinna być niższa niż 8 stopni C.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   STARANE 333EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

STARANE 333 EC 1L

Kod produktu: 30632

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Stosowanie środka: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz, kukurydza uprawiana na nasiona, trawniki, murawa, łąki i pastwiska.

Starane 333 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i na użytkach zielonych. Działa układowo. Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Dawkowanie: 0,54 L/HA

Substancja aktywna: fluroksypyr - 333 g/l

Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY OWIES PSZENICA JARA PSZENICA ORKISZ PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Starane 333 EC jest preparatem chwastobójczym w formie koncentratu. Przy pomocy tego skutecznego herbicydu na chwasty sporządza się emulsję wodną do stosowania nalistnego i powschodowego na roczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne. Środek chwastobójczy STARANE 333 EC posiada klasyfikację według HRAC i zalicza się do grupy O (z uwagi na silną substancję czynną fluroksypyr). Jest, więc herbicyd polecany do stosowania przez profesjonalistów, z wykorzystaniem samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Sposób działania

   Starane 333 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym. Substancja czynna jest pobierana przez liście chwastów, a następnie przemieszcza się do korzeni i powoduje obumieranie rośliny. Substancja niszczy przytulinę czepną w każdej fazie rozwoju. Pierwszy efekty zastosowana środka są widoczne już po 2-3 dniach od rozpylenia, a zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Herbicyd należy stosować w trakcie sprzyjającej pogody i w okresie intensywnego wzrostu roślin.

   Działanie na chwasty

   Starane 333 EC jest środkiem selektywnym, o działaniu układowym. Chwasty pobierają go przez liście, z których przemieszcza się do korzeni, stopniowo powodując obumieranie rośliny. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

   Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawie

   Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, powój polny, rdest ziemnowodny, rogownica skupiona, samosiewy ziemniaka, zwrotnica zwierciadło Wenery

   Chwasty odporne: przetacznik perski, dymnica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, psianka czarna

   Sporządzanie cieczy użytkowej

   Odmierzoną ilość środka należy wlać do zbiornika opryskiwacza, napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

   Dawkowanie:

   Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz:
   Termin stosowania:
   Zboża ozime - opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32),
   Zboża jare - od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32)
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie; średniokropliste

   Kukurydza uprawiana na nasiona:
   Termin stosowania: opryskiwać w fazie 1-6 liści kukurydzy (BBCH 11-16).
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Plantacje nasienne traw, użytki zielone (łąki i pastwiska):
   Termin stosowania: opryskiwać od marca do czerwca od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 13 - 32).
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Trawniki, murawa:
   Termin stosowania: opryskiwać od marca do września od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 13 - 32).
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Minimalna temperatura dobowa w czasie zabiegu i do 5 dni po nim nie powinna być niższa niż 8 stopni C.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   STARANE 333EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."