• Szczegóły
 • Recenzje
  • Sulcotrec 500SC

   Herbicyd selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Środek stosowany nalistnie po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania głównie chwastów dwuliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion zaliczana jest do grupy F2 a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty:

   Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu.

   Sulkotrion, pobierany jest głównie przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Substancja ta blokuje syntezę karotenoidów w roślinie, co powoduje utratę chlorofilu i zakłóca przebieg fotosyntezy. Zanik barwników prowadzi do bielenia chwastów, a następnie ich zamierania.

   Terbutylazyna pobierana jest głównie przez korzenie (w mniejszym stopniu przez liście) i transportowana przez ksylem do merystemów wierzchołkowych i liści, powodując początkowo chlorozy dolnych liści, następnie nekrozy, zahamowanie wzrostu, zasychanie i zamieranie chwastów. Działanie tej substancji polega na zakłóceniu przebiegu fotosyntezy, rozpadu chlorofilu i zakłóceniu w funkcjonowaniu membran komórkowych.

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.

   Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi.

   Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   KUKURYDZA

   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

   Termin stosowania:
   Środek stosować przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-05) lub po wschodach w fazie 1-6 liści rośliny uprawnej (BBCH 11-16).

   Optymalnie zaleca się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – tj. w fazie 2 liści właściwych dla chwastów dwuliściennych rocznych jarych oraz w fazie 1-3 liści dla chwastów jednoliściennych.

   Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
   Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana opryskiwanie: średniokropliste.

   Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, tj. po upływie 7 miesięcy od zastosowania można uprawiać tylko zboża jare, natomiast po upływie 10 miesięcy można uprawiać wszystkie gatunki roślin.

   W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki, w tym samym roku uprawy można wysiać tylko kukurydzę.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   SULCOTREK 500 SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

SULCOTREK 500SC 5L - sulkotrion, terbutylazyna

Kod produktu: sulc5

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Sulcotrek 500 SC to środek chwastobójczy, herbicyd selektywny służący do przedwschodowego zwalczania chwastów w uprawie: kukurydza.

Herbicyd selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą.

Dawkowanie 2l/ha

Substancja aktywna: sulkotrion 173 g/l, terbutylazyna 327 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 529,00 zł

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Sulcotrec 500SC

   Herbicyd selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Środek stosowany nalistnie po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania głównie chwastów dwuliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion zaliczana jest do grupy F2 a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty:

   Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu.

   Sulkotrion, pobierany jest głównie przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Substancja ta blokuje syntezę karotenoidów w roślinie, co powoduje utratę chlorofilu i zakłóca przebieg fotosyntezy. Zanik barwników prowadzi do bielenia chwastów, a następnie ich zamierania.

   Terbutylazyna pobierana jest głównie przez korzenie (w mniejszym stopniu przez liście) i transportowana przez ksylem do merystemów wierzchołkowych i liści, powodując początkowo chlorozy dolnych liści, następnie nekrozy, zahamowanie wzrostu, zasychanie i zamieranie chwastów. Działanie tej substancji polega na zakłóceniu przebiegu fotosyntezy, rozpadu chlorofilu i zakłóceniu w funkcjonowaniu membran komórkowych.

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.

   Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi.

   Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   KUKURYDZA

   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

   Termin stosowania:
   Środek stosować przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-05) lub po wschodach w fazie 1-6 liści rośliny uprawnej (BBCH 11-16).

   Optymalnie zaleca się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – tj. w fazie 2 liści właściwych dla chwastów dwuliściennych rocznych jarych oraz w fazie 1-3 liści dla chwastów jednoliściennych.

   Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
   Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana opryskiwanie: średniokropliste.

   Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, tj. po upływie 7 miesięcy od zastosowania można uprawiać tylko zboża jare, natomiast po upływie 10 miesięcy można uprawiać wszystkie gatunki roślin.

   W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki, w tym samym roku uprawy można wysiać tylko kukurydzę.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   SULCOTREK 500 SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."