• Szczegóły
 • Recenzje
  • Taifun Hobby 360 SL jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się
   po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.

   Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
   Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

   Chwasty wrażliwe

   Dawka środka 30 ml/100m2

   babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

   40 ml/100m2

   babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, powój polny, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, życica trwała.

   62,5 ml/100m2

   babka zwyczajna, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity,
   perz właściwy, pępawa zielona, powój polny, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, ślaz zaniedbany, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, życica trwała.

   Stosowanie środka:

   Środek ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

   Uwaga:

   Środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

   Ogrody działkowe i przydomowe, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw jesiennych.

   Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10 - 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

   Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych.

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 40 ml/100 m2.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

   Uwaga:

   W okresie występowania wysokich temperatur podczas dnia opryskiwać rano lub późnym popołudniem.

   Tereny przeznaczone pod przyszłą uprawę roślin (przed założeniem ogrodu działkowego lub przydomowego).

   Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

   Przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 62,5 ml/100 m2.
   W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

   Uwagi:

   1. Wyższe z zalecanych dawek środka stosować w okresie suchej pogody, szczególnie w przypadku silnego zachwaszczenia perzem oraz innymi chwastami wieloletnimi.
   2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

   Drzewa owocowe i krzewy ozdobne

   Termin stosowania środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-40 ml/100 m2.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

   Uwagi:

   1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
   2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople
   cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze
   względu na możliwość uszkodzenia roślin.

   Tereny nieużytkowane rolniczo - ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż fundamentu budynku, płotów, murów i innych ogrodzeń, dróg dojazdowych, wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych.

   Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały
   okres wegetacji.

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 62,5 ml/100 m2.
   Dawki i terminy dostosować do występujących gatunków chwastów (lub zbędnej roślinności).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   TAIFUN HOBBY 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

TAIFUN HOBBY 360SL PAKIET 3x0,5L GLIFOSAT CHWASTY

Kod produktu: taifun_3x0,5l

Producent: AGROSIMEX

Butelka: 3x0,5 Litra

Środek chwastobójczy

Taifun Hobby 360 SL to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Adama. Preparat o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.

Zawartość substancji czynnej: glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %).

 

Cena: 78,00 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Taifun Hobby 360 SL jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się
   po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.

   Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
   Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

   Chwasty wrażliwe

   Dawka środka 30 ml/100m2

   babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

   40 ml/100m2

   babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, powój polny, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, życica trwała.

   62,5 ml/100m2

   babka zwyczajna, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity,
   perz właściwy, pępawa zielona, powój polny, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, ślaz zaniedbany, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, życica trwała.

   Stosowanie środka:

   Środek ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

   Uwaga:

   Środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

   Ogrody działkowe i przydomowe, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw jesiennych.

   Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10 - 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

   Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych.

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 40 ml/100 m2.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

   Uwaga:

   W okresie występowania wysokich temperatur podczas dnia opryskiwać rano lub późnym popołudniem.

   Tereny przeznaczone pod przyszłą uprawę roślin (przed założeniem ogrodu działkowego lub przydomowego).

   Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

   Przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 62,5 ml/100 m2.
   W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

   Uwagi:

   1. Wyższe z zalecanych dawek środka stosować w okresie suchej pogody, szczególnie w przypadku silnego zachwaszczenia perzem oraz innymi chwastami wieloletnimi.
   2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

   Drzewa owocowe i krzewy ozdobne

   Termin stosowania środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-40 ml/100 m2.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

   Uwagi:

   1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
   2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople
   cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze
   względu na możliwość uszkodzenia roślin.

   Tereny nieużytkowane rolniczo - ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż fundamentu budynku, płotów, murów i innych ogrodzeń, dróg dojazdowych, wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych.

   Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały
   okres wegetacji.

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 62,5 ml/100 m2.
   Dawki i terminy dostosować do występujących gatunków chwastów (lub zbędnej roślinności).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   TAIFUN HOBBY 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."