• Szczegóły
 • Recenzje
 • Tamizan 040 OD to środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy. 

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B. 

  Działanie na chwasty:

  Środek jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20 intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne) działanie środka, a sucha może je opóźnić. 

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna

  Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, rdestówka powojowata

  Stosowanie środka:

  Kukurydza

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia
  właściwego (BBCH 12-17).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  TAMIZAN 040OD - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

TAMIZAN 040OD 5L - nikosulfuron

Kod produktu: tamizan_5l

Producent: SYNHOS AGRO

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy

Tamizan 040 OD to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Synthos Agro. Produkt w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy. 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B. Środek jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym.

Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin.

Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/l (4,15%)

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNTHOS
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Tamizan 040 OD to środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy. 

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B. 

  Działanie na chwasty:

  Środek jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20 intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne) działanie środka, a sucha może je opóźnić. 

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna

  Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, rdestówka powojowata

  Stosowanie środka:

  Kukurydza

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia
  właściwego (BBCH 12-17).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  TAMIZAN 040OD - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."