• Szczegóły
 • Recenzje
 • TANARIS to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, w formie zawiesino-emulsji(SE).Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna dimetanamid-P zaliczana jest do grupy K3, substancja czynna chinomerak zaliczana jest do grupy O.DZIAŁANIE NA CHWASTYŚrodek  jest  pobieranym  przez  korzenie  i  liście  chwastów. Objawami  jego  działania  jest  brak kiełkujących  chwastów  na  polu  lub  silnie  ograniczony  wzrost  i  rozwój  siewek  co  prowadzi  do stopniowego ich zamierania.Środek  stosuje  się  przed wschodami  chwastów  lub  po  ich  wschodach,  ale  do  fazy  dwóch  liści właściwych  chwastów  (w  przypadku  przytulii  czepnej  dwóch  okółków).  Jednak najlepszy  efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów.

  Stosowanie środka:
  Środek  przeznaczony  do  stosowania  przy  użyciu  samobieżnych  lub  ciągnikowych  opryskiwaczy polowych.

  Następstwo roślin:
  Środek  rozkłada  się  w  okresie  wegetacji do   poziomu niestwarzającegozagrożenia  dla  roślin uprawianych następczo. Po  zbiorze  buraków  cukrowych  lub  pastewnych  można  uprawiać  dowolne  rośliny  następcze  pod warunkiem  wykonania  orki.  W  przypadku  uprawy  zbóż  wykonanie   orki   nie   jest   warunkiem koniecznym. W  przypadku  konieczności  wcześniejszej  likwidacji  plantacji  potraktowanej  środkiem  (w  wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki)rośliny następcze można uprawiać po upływie 1 miesiąca od zastosowania środka. Po upływie tego czasu, po wykonaniu orki co najmniej na głębokość  12  cm  można  uprawiać  zboża  jare  (pszenicę,  jęczmień  i  owies),  rzepak  jary,  groch, kukurydzę, fasolę i bobik.W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, pozastosowaniu środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny

  Środek  przeznaczony  do  stosowania  przy  użyciu  samobieżnych  lub  ciągnikowych  opryskiwaczy polowych.

  Burak cukrowy

  Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraka, od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy 8 liści (BBCH 10-18), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna do fazy dwóch okółków):

  a) Zastosowanie środka pojedynczo

  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.Termin  stosowania:  środek  stosować  gdy  widoczny  jest  pierwszy  liść  właściwy  do  fazy  2 liści właściwych (BBCH 10-12).
  II zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.Termin stosowania: środek stosować w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14).
  II zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.Termin stosowania: środek stosować od fazy 5 liści właściwych do fazy 8 liści właściwych (BBCH 15-18).

  b)Zastosowanie w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC

  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Tanaris 0,3l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin  stosowania:  środek  stosować  gdy  widoczny  jest  pierwszy  liść  właściwy  do  fazy  2  liści właściwych (BBCH 10-12).
  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowaniaTanaris0,6l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin stosowania: środek stosować w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14).
  II zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Tanaris 0,6l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin stosowania: środek stosować od fazy 5 liści właściwych do fazy 8 liści właściwych (BBCH 15-18).

  Maksymalna  liczba  zabiegów  w  sezonie  wegetacyjnym  uwzględniająca  zastosowanie  środka pojedynczo oraz zastosowanie środka w mieszaninie: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Burak pastewny

  Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraka, od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy 8 liści (BBCH 10-18), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna do fazy dwóch okółków):

  a)Zastosowanie środka pojedynczo

  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.Termin  stosowania:  środek  stosować  gdy  widoczny  jest  pierwszy  liść  właściwy  do  fazy  2  liści właściwych (BBCH 10-12)

  II zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.Termin stosowania: środek stosowaćw fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14).

  III zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

  Termin stosowania: środek stosować od fazy 5 liści właściwych do fazy 8 liści właściwych (BBCH 15-18).

  b)Zastosowanie w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC

  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Tanaris 0,3l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin  stosowania:  środek  stosować  gdy  widoczny  jest  pierwszy  liść  właściwy  do  fazy  2  liści właściwych (BBCH 10-12)

  II zabieg: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowaniaTanaris 0,6l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin stosowania: środek stosować w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14)

  III zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Tanaris 0,6l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin stosowania: środek stosować od fazy 5 liści właściwych do fazy 8 liści właściwych (BBCH 15-18).

  Maksymalna  liczba  zabiegów  w  sezonie  wegetacyjnym  uwzględniająca  zastosowanie  środka pojedynczo oraz zastosowanie środka w mieszaninie: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  TANARIS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

TANARIS 5L

Kod produktu: 33257

Producent: BASF

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Tanaris to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Basf. Jest to środek o działaniu o układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, w formie zawiesinoemulsji(SE) dla upraw: burak cukrowy i burak pastewny.

Środek  stosuje  się  przed wschodami  chwastów  lub  po  ich  wschodach,  ale  do  fazy  dwóch  liści właściwych  chwastów  (w  przypadku  przytulii  czepnej  dwóch  okółków).  Jednak najlepszy  efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów.

Zawartość substancji czynnej:chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów chinolinokarboksylowych) - 167 g/l (14,78%), dimetanamid-P (związek z grupy acetamidów) - 333 g/l (29,47%)

 

Cena: 947,00 zł

Cechy

Producent BASF
Uprawa BURAK CUKROWY BURAK PASTEWNY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • TANARIS to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, w formie zawiesino-emulsji(SE).Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna dimetanamid-P zaliczana jest do grupy K3, substancja czynna chinomerak zaliczana jest do grupy O.DZIAŁANIE NA CHWASTYŚrodek  jest  pobieranym  przez  korzenie  i  liście  chwastów. Objawami  jego  działania  jest  brak kiełkujących  chwastów  na  polu  lub  silnie  ograniczony  wzrost  i  rozwój  siewek  co  prowadzi  do stopniowego ich zamierania.Środek  stosuje  się  przed wschodami  chwastów  lub  po  ich  wschodach,  ale  do  fazy  dwóch  liści właściwych  chwastów  (w  przypadku  przytulii  czepnej  dwóch  okółków).  Jednak najlepszy  efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów.

  Stosowanie środka:
  Środek  przeznaczony  do  stosowania  przy  użyciu  samobieżnych  lub  ciągnikowych  opryskiwaczy polowych.

  Następstwo roślin:
  Środek  rozkłada  się  w  okresie  wegetacji do   poziomu niestwarzającegozagrożenia  dla  roślin uprawianych następczo. Po  zbiorze  buraków  cukrowych  lub  pastewnych  można  uprawiać  dowolne  rośliny  następcze  pod warunkiem  wykonania  orki.  W  przypadku  uprawy  zbóż  wykonanie   orki   nie   jest   warunkiem koniecznym. W  przypadku  konieczności  wcześniejszej  likwidacji  plantacji  potraktowanej  środkiem  (w  wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki)rośliny następcze można uprawiać po upływie 1 miesiąca od zastosowania środka. Po upływie tego czasu, po wykonaniu orki co najmniej na głębokość  12  cm  można  uprawiać  zboża  jare  (pszenicę,  jęczmień  i  owies),  rzepak  jary,  groch, kukurydzę, fasolę i bobik.W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, pozastosowaniu środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny

  Środek  przeznaczony  do  stosowania  przy  użyciu  samobieżnych  lub  ciągnikowych  opryskiwaczy polowych.

  Burak cukrowy

  Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraka, od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy 8 liści (BBCH 10-18), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna do fazy dwóch okółków):

  a) Zastosowanie środka pojedynczo

  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.Termin  stosowania:  środek  stosować  gdy  widoczny  jest  pierwszy  liść  właściwy  do  fazy  2 liści właściwych (BBCH 10-12).
  II zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.Termin stosowania: środek stosować w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14).
  II zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.Termin stosowania: środek stosować od fazy 5 liści właściwych do fazy 8 liści właściwych (BBCH 15-18).

  b)Zastosowanie w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC

  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Tanaris 0,3l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin  stosowania:  środek  stosować  gdy  widoczny  jest  pierwszy  liść  właściwy  do  fazy  2  liści właściwych (BBCH 10-12).
  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowaniaTanaris0,6l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin stosowania: środek stosować w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14).
  II zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Tanaris 0,6l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin stosowania: środek stosować od fazy 5 liści właściwych do fazy 8 liści właściwych (BBCH 15-18).

  Maksymalna  liczba  zabiegów  w  sezonie  wegetacyjnym  uwzględniająca  zastosowanie  środka pojedynczo oraz zastosowanie środka w mieszaninie: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Burak pastewny

  Termin stosowania: środek stosować po wschodach buraka, od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy 8 liści (BBCH 10-18), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna do fazy dwóch okółków):

  a)Zastosowanie środka pojedynczo

  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.Termin  stosowania:  środek  stosować  gdy  widoczny  jest  pierwszy  liść  właściwy  do  fazy  2  liści właściwych (BBCH 10-12)

  II zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.Termin stosowania: środek stosowaćw fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14).

  III zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

  Termin stosowania: środek stosować od fazy 5 liści właściwych do fazy 8 liści właściwych (BBCH 15-18).

  b)Zastosowanie w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC

  I zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Tanaris 0,3l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin  stosowania:  środek  stosować  gdy  widoczny  jest  pierwszy  liść  właściwy  do  fazy  2  liści właściwych (BBCH 10-12)

  II zabieg: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowaniaTanaris 0,6l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin stosowania: środek stosować w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14)

  III zabieg:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Tanaris 0,6l/ha + Goltix 700 SC 1,0 l/haTermin stosowania: środek stosować od fazy 5 liści właściwych do fazy 8 liści właściwych (BBCH 15-18).

  Maksymalna  liczba  zabiegów  w  sezonie  wegetacyjnym  uwzględniająca  zastosowanie  środka pojedynczo oraz zastosowanie środka w mieszaninie: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  TANARIS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."