• Szczegóły
 • Recenzje
 • TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

  Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

  ZAKRES STOSOWANIA:

  PSZENICA OZIMA
  Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza
  plew, fuzarioza kłosów
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób,
  od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
  Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 – 28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY
  Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza
  kłosów, czerń zbóż
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

  RZEPAK OZIMY
  Czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca
  fazy kwitnienia (BBCH 61-69). W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych
  faz kwitnienia (BBCH 66-69).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  KUKURYDZA
  Żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

  ZIEMNIAK
  Alternarioza
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Rizoktonioza ziemniaka
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryskiwacza zamontowanego
  na sadzarce.
  Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej
  na przykrywającą go ziemię.

  FASOLA
  Antraknoza fasoli
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego
  zastosowania: 1,0 l/ha

  KALAFIOR, BROKUŁ
  Czerń krzyżowych
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego
  zastosowania: 1,0 l/

  Sporządzanie cieczy:

  Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  TAZER 250SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

TAZER 250SC 5L

Kod produktu: tazer_5L

Producent: NUFARM

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych w uprawach: pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, kukurydza, ziemniak, szparag, fasola, kalafior, brokuł.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Dawkowanie: 0,5-3 l/ha

Substancja aktywna: azoksystrobina - 250 g/l

Cena: 542,00 zł

Cechy

Producent NUFARM
Uprawa BROKUŁ FASOLA JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY KALAFIOR KUKURYDZA PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY SZPARAG ZIEMNIAK
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

  Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

  ZAKRES STOSOWANIA:

  PSZENICA OZIMA
  Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza
  plew, fuzarioza kłosów
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób,
  od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
  Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 – 28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY
  Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza
  kłosów, czerń zbóż
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

  RZEPAK OZIMY
  Czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca
  fazy kwitnienia (BBCH 61-69). W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych
  faz kwitnienia (BBCH 66-69).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  KUKURYDZA
  Żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

  ZIEMNIAK
  Alternarioza
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Rizoktonioza ziemniaka
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryskiwacza zamontowanego
  na sadzarce.
  Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej
  na przykrywającą go ziemię.

  FASOLA
  Antraknoza fasoli
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego
  zastosowania: 1,0 l/ha

  KALAFIOR, BROKUŁ
  Czerń krzyżowych
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego
  zastosowania: 1,0 l/

  Sporządzanie cieczy:

  Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  TAZER 250SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."