• Szczegóły
 • Recenzje
 • Tezosar Extra Box to kompozycja trzech herbicydów: Tezosar 500 SC 5 litrów, Nikosar 060 OD 5 litrów i Juzan 100 SC 5 litrów.

  Charakteryzuje go szerokie spektrum zwalczanych chwastów w uprawie kukurydzy oraz połączenie bardzo dobrego działania odglebowego z nalistnym.Aplikacja nalistna Tezosar Extra Box jest możliwa nawet w fazie 15-16 BBCH. Dodatek Nikosaru 060 OD poszerza spektrum zwalczanych chwastów m.in. o chwastnicę jednostronną oraz sposób działania. To herbicyd o działaniu układowym, pobierany głównie poprzez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, powodujący zahamowanie jej wzrostu i rozwoju. Z kolei Juzan 100 SC to środek o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i jest szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w chwastach, w następstwie czego niszczony jest chlorofil, co objawia się bieleniem liści.

  NIKOSAR 060 OD

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron została zaklasyfikowana do grupy B.

  Środek pobierany głównie poprzez liście i szybko przemieszczanym w roślinie, powodującym zahamowanie jej wzrostu i rozwoju. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

  Dawka 0,5 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty odporne: przetacznik perski

  Dawka 0,7 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia
  czepna, psianka czarna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny.

  Chwasty odporne: rdest powojowy, rdest ptasi, przetacznik perski.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Kukurydza

  Termin stosowania: Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,7 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Uwaga:
  Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i ich liczebności na polu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.

  TEZOSAR 500 SC

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutyloazyna zaliczana jest do grupy C1.

   DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście, powoduje zakłócenia w procesie fotosyntezy, wywołując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach.
  Niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 4 liści. Środek ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.
  Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolity

  STOSOWANIE ŚRODKA

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
  Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej.

  Kukurydza

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania środka:
  a) po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-05)
  lub
  b) od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).
  Środek wykazuje najlepsze działanie przy zastosowaniu do fazy 4 liści kukurydzy.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  JUZAN 100 SC

  Herbicyd, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie.

  Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
  Środek stosować po wschodach chwastów w fazie 2-8 liści właściwych. Optymalną skuteczność działania uzyskuje się po zastosowaniu środka w fazie 4 liści właściwych.

  Dawka 0,75 l/ha

  Chwasty wrażliwe: fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna

  Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku

  Dawka 1,5 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku

  Uwaga:
  W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i samosiewów rzepaku ozimego zaleca się stosować środek w fazie 2-4 liści właściwych (chwastnica jednostronna) oraz w fazie 6 liści właściwych (samosiewy rzepaku).

   STOSOWANIE ŚRODKA

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa

  Termin stosowania środka: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH12-18).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższych etykietach!

  NIKOSAR 060OD - ETYKIETA PRODUKTU

  TEZOSAR 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  JUZAN 100SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

TEZOSAR EXTRA BOX 3X5L - nikosulfuron, mezotrion, terbutylazyna

Kod produktu: tezosar_3x5l

Producent: CIECH

Środek chwastobójczy

Stosowanie srodków: kukurydza

Tezosar Extra Box to kompozycja trzech herbicydów: Tezosar 500 SC 5 litrów, Nikosar 060 OD 5 litrów i Juzan 100 SC 5 litrów.

TEZOSAR Extra Box eliminuje chwasty​ w kluczowym dla rozwoju okresie.

Szerokie rzędy i dość powolny wzrost kukurydzy w początkowych fazach rozwojowych powodują, że zacienianie chwastów następuje dość późno. Okres ten wydłuża się w sytuacji, gdy wiosną panują warunki niekorzystne dla szybkiego wzrostu. Jeżeli nie dokona się właściwego zabezpieczenia, warunki te sprzyjają ponownym wschodom chwastów.​

Zawartość opakowania:

1. Nikosar 060OD wbudowany wewnętrzny adiuwant – brak konieczności stosowania adiuwantów zewnętrznych,

- substancja czynna: nikosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 60 g/l (6,09%)

2. Juzan 100SC zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – dobry partner do mieszanin,

- substancja czynna: mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%)

3. Tezosar 500SC chroni przed zachwaszczeniem w krytycznym dla kukurydzy okresie, przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu,

- substancja czynna: terbutyloazyna (terbutylazyna) (związek z grupy triazyn) - 500 g/l (44,88 %)

Cena: 976,00 zł

Cechy

Producent CIECH
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Tezosar Extra Box to kompozycja trzech herbicydów: Tezosar 500 SC 5 litrów, Nikosar 060 OD 5 litrów i Juzan 100 SC 5 litrów.

  Charakteryzuje go szerokie spektrum zwalczanych chwastów w uprawie kukurydzy oraz połączenie bardzo dobrego działania odglebowego z nalistnym.Aplikacja nalistna Tezosar Extra Box jest możliwa nawet w fazie 15-16 BBCH. Dodatek Nikosaru 060 OD poszerza spektrum zwalczanych chwastów m.in. o chwastnicę jednostronną oraz sposób działania. To herbicyd o działaniu układowym, pobierany głównie poprzez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, powodujący zahamowanie jej wzrostu i rozwoju. Z kolei Juzan 100 SC to środek o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i jest szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w chwastach, w następstwie czego niszczony jest chlorofil, co objawia się bieleniem liści.

  NIKOSAR 060 OD

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron została zaklasyfikowana do grupy B.

  Środek pobierany głównie poprzez liście i szybko przemieszczanym w roślinie, powodującym zahamowanie jej wzrostu i rozwoju. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

  Dawka 0,5 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty odporne: przetacznik perski

  Dawka 0,7 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia
  czepna, psianka czarna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny.

  Chwasty odporne: rdest powojowy, rdest ptasi, przetacznik perski.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Kukurydza

  Termin stosowania: Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,7 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Uwaga:
  Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i ich liczebności na polu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.

  TEZOSAR 500 SC

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutyloazyna zaliczana jest do grupy C1.

   DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście, powoduje zakłócenia w procesie fotosyntezy, wywołując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach.
  Niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 4 liści. Środek ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.
  Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolity

  STOSOWANIE ŚRODKA

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
  Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej.

  Kukurydza

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania środka:
  a) po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-05)
  lub
  b) od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).
  Środek wykazuje najlepsze działanie przy zastosowaniu do fazy 4 liści kukurydzy.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  JUZAN 100 SC

  Herbicyd, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie.

  Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
  Środek stosować po wschodach chwastów w fazie 2-8 liści właściwych. Optymalną skuteczność działania uzyskuje się po zastosowaniu środka w fazie 4 liści właściwych.

  Dawka 0,75 l/ha

  Chwasty wrażliwe: fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna

  Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku

  Dawka 1,5 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku

  Uwaga:
  W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i samosiewów rzepaku ozimego zaleca się stosować środek w fazie 2-4 liści właściwych (chwastnica jednostronna) oraz w fazie 6 liści właściwych (samosiewy rzepaku).

   STOSOWANIE ŚRODKA

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa

  Termin stosowania środka: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH12-18).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższych etykietach!

  NIKOSAR 060OD - ETYKIETA PRODUKTU

  TEZOSAR 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  JUZAN 100SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."