• Szczegóły
 • Recenzje
  • TIFF 040 OD to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tifensulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

   Zawartość substancji czynnej:
   tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 40 g/l (3,74 %)

   Działanie na chwasty:

   TIFF 040 OD zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 14-20 dniach od zastosowania środka. Najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 4-6 liści Wykazuje selektywność czynną – rośliny kukurydzy mają zdolność rozkładania środka do związków nieaktywnych.

   Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne.

   Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata.

   Chwasty średnioodporne: rdest ptasi, żółtlica drobnokwiatowa.

   Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, psianka czarna, palusznik krwawy, ostrożeń polny.

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Kukurydza
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,27 l/ha.
   Termin stosowania środka:
   środek stosować wiosną, od fazy 1 do 7 liści kukurydzy (BBCH 11-17).

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   TIFF 040 OD - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

TIFF 040 OD 1L - tifensulfuron metylowy

Kod produktu: 182

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Stosowanie środka: KUKURYDZA

TIFF 040 OD to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tifensulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej: tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 40 g/l (3,74 %)

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L

Cena: 228,00 zł

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • TIFF 040 OD to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tifensulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

   Zawartość substancji czynnej:
   tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 40 g/l (3,74 %)

   Działanie na chwasty:

   TIFF 040 OD zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 14-20 dniach od zastosowania środka. Najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 4-6 liści Wykazuje selektywność czynną – rośliny kukurydzy mają zdolność rozkładania środka do związków nieaktywnych.

   Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne.

   Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata.

   Chwasty średnioodporne: rdest ptasi, żółtlica drobnokwiatowa.

   Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, psianka czarna, palusznik krwawy, ostrożeń polny.

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Kukurydza
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,27 l/ha.
   Termin stosowania środka:
   środek stosować wiosną, od fazy 1 do 7 liści kukurydzy (BBCH 11-17).

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   TIFF 040 OD - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."