• Szczegóły
 • Recenzje
 • TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:

  TITUS 25 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym.  Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 - 20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 - 3 liści.  Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5 - 7 liści (tj. wysokość 15 - 25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza, ziemniaki i pomidory rozkładają go do związków nieaktywnych.

  Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna,  dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny

  Chwasty średnio odporne: przetacznik perski

  Sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający) Trend 90 EC ciągle mieszając. Stosując Titus 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor 70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Kukurydza:
  - zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 60 g/ha
  Titus 25 WG 50 - 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml /100 l wody)
  Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków chwastów innych niż chwastnica jednostronna.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 1 - 7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście)

  - zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu.
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml /100 l wody)
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 3 - 4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Ziemniak:
  - zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
  Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.

  Zabieg dwukrotny (dawka dzielona) pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 1 - 7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.
  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego

  Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste
  - silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 - 50 g/ha
  Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.
  Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

  Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
  pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
  Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste

  W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus 25 WG stosować po wschodach ziemniaka.
  pierwszy zabieg
  tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha
  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować gdy ziemniaki są w fazie 1- 7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste

  Pomidor
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia  (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
  Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
  pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
  Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści.
  Drugi zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.
  Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste

  1. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż kukurydza, ziemniak, pomidor.

  2.Środka nie stosować w uprawach kukurydzy, ziemniaków i pomidora, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy fosforoorganicznych

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  TITUS 25WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

TITUS 25 WG 20g+ TREND 150ml

Kod produktu: 9693

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: kukurydza, ziemniak

Titus 25 WG to chwastobójczy preparat w formie granul o systemicznym działaniu, stosowany nalistnie, zwalcza powschodowo perz właściwy i roczne chwasty jednoliścienne i niektóre chwasty dwuliścienne w uprawie: kukurydza, ziemniak, pomidor.

Dawkowanie: 50-60 g/ha.

Substancja aktywna: rimsulfuron - 250 g/l

 

 

Cena: 67,00 zł

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa KUKURYDZA ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:

  TITUS 25 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym.  Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 - 20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 - 3 liści.  Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5 - 7 liści (tj. wysokość 15 - 25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza, ziemniaki i pomidory rozkładają go do związków nieaktywnych.

  Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna,  dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny

  Chwasty średnio odporne: przetacznik perski

  Sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający) Trend 90 EC ciągle mieszając. Stosując Titus 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor 70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Kukurydza:
  - zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 60 g/ha
  Titus 25 WG 50 - 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml /100 l wody)
  Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków chwastów innych niż chwastnica jednostronna.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 1 - 7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście)

  - zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu.
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml /100 l wody)
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 3 - 4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Ziemniak:
  - zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
  Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.

  Zabieg dwukrotny (dawka dzielona) pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 1 - 7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.
  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego

  Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste
  - silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 - 50 g/ha
  Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.
  Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

  Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
  pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
  Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste

  W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus 25 WG stosować po wschodach ziemniaka.
  pierwszy zabieg
  tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha
  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować gdy ziemniaki są w fazie 1- 7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste

  Pomidor
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia  (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
  Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
  pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
  Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści.
  Drugi zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.
  Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste

  1. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż kukurydza, ziemniak, pomidor.

  2.Środka nie stosować w uprawach kukurydzy, ziemniaków i pomidora, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy fosforoorganicznych

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  TITUS 25WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."