• Szczegóły
 • Recenzje
  • Trinity 590 SC to chwastobójczy preparat do stosowania w okresie jesiennym, zwalcza wybrane jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawie: pszenica ozima, żyto i pszenżyto ozime.

   Środek chwastobójczy w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie.

   Działanie na chwasty:
   Środek ochrony roślin Trinity 590 SC zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów). Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując herbicyd we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Pendimetalina pobierana jest przez korzenie i części nadziemne chwastów, hamuje podziały komórek. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

   Chwasty odporne: mak polny

   Stosowanie i dawkowanie:

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha.

   Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
   Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   JĘCZMIEŃ OZIMY

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha.

   Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
   Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   UWAGA WAŻNE:
   1.W przypadku wysiania rzepaku ozime go bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o ma łej zawartości substancji organicznej.
   2. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowan ia plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, wszystkie rośliny mogą być uprawiane po wyko naniu 20 cm orki.
   3. W przypadku uprawy bezorkowej można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniak, groch, fasolę (z wyjątkiem fasoli szparagowej).
   4. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowan ia plantacji jesienią można ponownie, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, wysiać tylko psz enicę ozimą. 5. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   TRINITY 590SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

TRINITY 590 SC 5L - herbicyd jesienny do zbóż

Kod produktu: tri5

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie.

Trinity 590 SC to chwastobójczy preparat do stosowania w okresie jesiennym, zwalcza wybrane jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawie: jęczmień ozimy, pszenica ozima, żyto ozime i pszenżyto ozime.

Dawkowanie: 2,5 l/ha

Substancja aktywna: diflufenikan - 40 g/l, chlorotoluron - 250 g/l, pendimetalina - 300 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L

Cena: 368,00 zł

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Trinity 590 SC to chwastobójczy preparat do stosowania w okresie jesiennym, zwalcza wybrane jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawie: pszenica ozima, żyto i pszenżyto ozime.

   Środek chwastobójczy w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie.

   Działanie na chwasty:
   Środek ochrony roślin Trinity 590 SC zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów). Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując herbicyd we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Pendimetalina pobierana jest przez korzenie i części nadziemne chwastów, hamuje podziały komórek. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

   Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

   Chwasty odporne: mak polny

   Stosowanie i dawkowanie:

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha.

   Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
   Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   JĘCZMIEŃ OZIMY

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha.

   Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
   Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   UWAGA WAŻNE:
   1.W przypadku wysiania rzepaku ozime go bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o ma łej zawartości substancji organicznej.
   2. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowan ia plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, wszystkie rośliny mogą być uprawiane po wyko naniu 20 cm orki.
   3. W przypadku uprawy bezorkowej można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniak, groch, fasolę (z wyjątkiem fasoli szparagowej).
   4. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowan ia plantacji jesienią można ponownie, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, wysiać tylko psz enicę ozimą. 5. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   TRINITY 590SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."