• Szczegóły
 • Recenzje
  • TRISTAR 50 SG Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnej:
   tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

   Działanie na chwasty:

   TRISTAR 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.

   Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 – 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

   Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża

   Wrażliwość chwastów – zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)

   Chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne

   Chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: fiołek polny, przytulia czepna

   Chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha:chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity

   Chwasty średniowrażliwe w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny
   Chwasty średnioodporne w dawce 30 g/ha: przytulia czepna, tobołki polne

   Wrażliwość chwastów – zboża jare (jęczmień jary)

   Chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity

   Chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna

   Chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity
   Chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Pszenica ozima, pszenżyto ozime
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.
   W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek TRISTAR 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.

   Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).

   Jęczmień jary
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha.
   W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek TRISTAR 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent + w dawce 0,05 l/ha.

   Termin stosowania: środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

    TRISTAR 50 SG - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

TRISTAR 50 SG 300g

Kod produktu: 184

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Opakowanie: 300g

Stosowanie środka: PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY

TRISTAR 50 SG Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

Dostępne opakowania: 60g, 300g

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • TRISTAR 50 SG Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnej:
   tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

   Działanie na chwasty:

   TRISTAR 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.

   Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 – 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

   Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża

   Wrażliwość chwastów – zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)

   Chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne

   Chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: fiołek polny, przytulia czepna

   Chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha:chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity

   Chwasty średniowrażliwe w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny
   Chwasty średnioodporne w dawce 30 g/ha: przytulia czepna, tobołki polne

   Wrażliwość chwastów – zboża jare (jęczmień jary)

   Chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity

   Chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna

   Chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity
   Chwasty średniowrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Pszenica ozima, pszenżyto ozime
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.
   W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek TRISTAR 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.

   Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).

   Jęczmień jary
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha.
   W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek TRISTAR 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent + w dawce 0,05 l/ha.

   Termin stosowania: środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

    TRISTAR 50 SG - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."