• Szczegóły
 • Recenzje
 • TUDOR 114 OD to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie zawiesiny olejowej (OD).

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne nikosulfuron, tifensulfuron metylowy i florasulam zaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

  TUDOR 114 OD zawiera trzy substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.

  Oprysk pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie i szybko przemieszczany w roślinie.

  Pierwsze objawy działania mogą wystąpić po 4-5 dniach od zabiegu. Chwasty zamierają całkowicie 6-8 tygodni po zabiegu.

  Herbicyd działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne w fazie od 2 do 4 liści i chwasty jednoliścienne w fazach od 3 do 5 liści.

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

  Stosowanie środka:

  Herbicyd TUDOR 114 OD przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Kukurydza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liścia kukurydzy (BBCH 12-18) .
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

  W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, miesiąc po zastosowaniu środka można ponownie uprawiać kukurydzę, a po 4 miesiącach zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  TUDOR 114 OD - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

   

   

   

   

   

TUDOR 114 OD 1L - florasulam, nikosulfuron, tifensulfuron metylowy

Kod produktu: tudor_1l

Producent: INNVIGO

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: kukurydza

Środek pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie i szybko przemieszczany w roślinie.
Pierwsze objawy działania mogą wystąpić po 4-5 dniach od zabiegu. Chwasty zamierają całkowicie 6-8 tygodni po zabiegu.

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne w fazie od 2 do 4 liści i chwasty jednoliścienne w fazach od 3 do 5 liści

Zawartość substancji czynnych: florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 10 g/l (1,03%), nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 80 g/l (8,28%), tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 24 g/l (2,48%)

Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną: Butan-1-ol, Kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole wapniowe, Kwasy benzenosulfonowe, C11-13 rozgałęzione pochodne alkilowe, sole wapniowe, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Cena: 217,00 zł

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • TUDOR 114 OD to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie zawiesiny olejowej (OD).

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne nikosulfuron, tifensulfuron metylowy i florasulam zaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

  TUDOR 114 OD zawiera trzy substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.

  Oprysk pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie i szybko przemieszczany w roślinie.

  Pierwsze objawy działania mogą wystąpić po 4-5 dniach od zabiegu. Chwasty zamierają całkowicie 6-8 tygodni po zabiegu.

  Herbicyd działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne w fazie od 2 do 4 liści i chwasty jednoliścienne w fazach od 3 do 5 liści.

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

  Stosowanie środka:

  Herbicyd TUDOR 114 OD przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Kukurydza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liścia kukurydzy (BBCH 12-18) .
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

  W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, miesiąc po zastosowaniu środka można ponownie uprawiać kukurydzę, a po 4 miesiącach zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  TUDOR 114 OD - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."