• Szczegóły
 • Recenzje
 • Tern 750EC Fungicyd koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego do ochrony przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Plexeo 60EC Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu EC do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Tern 750EC:
  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy:
  - mączniak prawdziwy zbóż i traw
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Plexeo 60EC:
  Pszenica ozima:
  - septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Pszenica jara:
  - fuzarioza kłosów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Rzepak ozimy:
  - sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania jesienią: 0,7-1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wiosną: 1,0 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin. Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku. Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin. Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka. Stosowanie środka wiosną
  wpływa na skrócenie roślin i ograniczenie wylegania
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Wszystkie szczegóły w poniższych etykietach!

  TERN 750EC - ETYKIETA PRODUKTU

  PLEXEO 60EC

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

TURBO PAK NA 12,5 ha TERN 5L+ PLEXEO 2X5L

Kod produktu: 36131

Producent: Syngenta

Stosowanie w uprawach: jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, rzepak ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Tern 750EC:
Środek grzybobójczy
Substancja aktywna: fenpropidyna 750g/l
Sposób działania: Fungicyd, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym
Stosowanie: Środek przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego do ochrony przed chorobami grzybowymi takimi jak mączniak prawdziwy zbóż i traw

 

Plexeo 60EC:
Środek grzybobójczy
Substancja aktywna: metkonazol 60g/l
Sposób działania: Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu EC do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym
Stosowanie: Środek przeznaczony do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w chorobach takich jak septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza.

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME RZEPAK OZIMY ŻYTO OZIME
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Tern 750EC Fungicyd koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego do ochrony przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Plexeo 60EC Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu EC do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Tern 750EC:
  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy:
  - mączniak prawdziwy zbóż i traw
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp między zabiegami: co najmniej14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Plexeo 60EC:
  Pszenica ozima:
  - septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Pszenica jara:
  - fuzarioza kłosów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Rzepak ozimy:
  - sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania jesienią: 0,7-1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wiosną: 1,0 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin. Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku. Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin. Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka. Stosowanie środka wiosną
  wpływa na skrócenie roślin i ograniczenie wylegania
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Wszystkie szczegóły w poniższych etykietach!

  TERN 750EC - ETYKIETA PRODUKTU

  PLEXEO 60EC

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."