• Szczegóły
 • Recenzje
 • VAXIPLANT SL stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny. Po zastosowaniu środka Vaxiplant SL rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych. Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne, jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie truskawki przed szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym, białą plamistością liści i czerwoną plamistością liści oraz w ochronie pomidora (uprawa w gruncie) przed bakteryjną cętkowatością.

  Laminaryna, substancja aktywna Vaxiplantu, uruchamia mechanizmy odpornościowe w roślinie, podobnie jak dzieje się to po zastosowaniu szczepionki u ludzi lub zwierząt. Oczywiście ludzie i zwierzęta mają daleko bardziej rozwinięty układ odpornościowy i użyte porównanie ma na celu tylko przybliżenie samej istoty działania preparatu. Takie działanie Vaxiplantu wynika z podobieństwa budowy cząsteczki substancji aktywnej preparatu – laminaryny do substancji powstających w trakcie kontaktu roślina – patogen. W efekcie w roślinie następuje synteza szeregu substancji o charakterze obronnym np. fitoaleksyn, białek PR (białka związane z patogenezą – naturalnie syntetyzowanych w roślinie w odpowiedzi na atak patogena). Następuje też wzmocnienie „pierwszej linii obrony” czyli ścian komórkowych poprzez ich lignifikację.

  Odporność ta nie ma charakteru trwałego, z reguły stan ten utrzymuje się przez 10-14 dni dlatego konieczne jest powtarzanie zabiegów lub stosowanie w programie ochrony przemiennie z fungicydami. Co ciekawe odporność ta ma charakter ogólny tzn. jest skierowana przeciwko różnym patogenom, tym niemniej w przypadku niektórych chorób, które rozwijają się bardzo szybko jak również w przypadku wysokiego nasilenia choroby, Vaxiplant powinien być włączony do programu ochrony fungicydowej.

  Stosowanie:

  W innych krajach substancja aktywna preparatu Vaxiplant SL jest stosowana również w ochronie jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową, jabłoni przed parchem, mączniakiem prawdziwym i niektórymi chorobami przechowalniczymi, winorośli (mączniak prawdziwy) i innych gatunków sadowniczych. W doświadczeniach przeprowadzonych w uprawie truskawki wykazano również, że zastosowanie laminaryny w istotny sposób wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez skórzastą zgniliznę owoców truskawki.

  Aktualnie prowadzone są też doświadczenia w uprawie borówki i maliny. Wstępne wyniki wskazują, że laminaryna ogranicza porażenie owoców przez szarą pleśń i antraknozę (borówka), a także zamieranie pędów (maliny).

  Unikalny mechanizm działania preparatu Vaxiplant SL sprawia, że stanowi on wartościowe uzupełnienie tradycyjnego programu ochrony fungicydowej w uprawie truskawki. Szczególnie zalecamy następujące strategie włączenia Vaxiplantu do programu ochrony truskawki:

  Pomidor

  Bakteryjna cętkowatość

  Pierwszy zabieg wykonać przed infekcją, w warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni.

  Dawka: 1,5 l/ha

  Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha

  Truskawka

  szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki.

  Pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni.

  Dawkowanie: 1,0 l/ha

  Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  VAXIPLANT SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

VAXIPLANT SL 5L

Kod produktu: vaxiplant_5l

Producent: UPL

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

VAXIPLANT SL stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny. Po zastosowaniu środka Vaxiplant SL rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych.

Zawartość substancji czynnej: laminaryna (związek z grupy polisacharydów) – 5%

Cena: 823,00 zł

Cechy

Producent UPL
Uprawa POMIDOR TRUSKAWKA
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • VAXIPLANT SL stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny. Po zastosowaniu środka Vaxiplant SL rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych. Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne, jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie truskawki przed szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym, białą plamistością liści i czerwoną plamistością liści oraz w ochronie pomidora (uprawa w gruncie) przed bakteryjną cętkowatością.

  Laminaryna, substancja aktywna Vaxiplantu, uruchamia mechanizmy odpornościowe w roślinie, podobnie jak dzieje się to po zastosowaniu szczepionki u ludzi lub zwierząt. Oczywiście ludzie i zwierzęta mają daleko bardziej rozwinięty układ odpornościowy i użyte porównanie ma na celu tylko przybliżenie samej istoty działania preparatu. Takie działanie Vaxiplantu wynika z podobieństwa budowy cząsteczki substancji aktywnej preparatu – laminaryny do substancji powstających w trakcie kontaktu roślina – patogen. W efekcie w roślinie następuje synteza szeregu substancji o charakterze obronnym np. fitoaleksyn, białek PR (białka związane z patogenezą – naturalnie syntetyzowanych w roślinie w odpowiedzi na atak patogena). Następuje też wzmocnienie „pierwszej linii obrony” czyli ścian komórkowych poprzez ich lignifikację.

  Odporność ta nie ma charakteru trwałego, z reguły stan ten utrzymuje się przez 10-14 dni dlatego konieczne jest powtarzanie zabiegów lub stosowanie w programie ochrony przemiennie z fungicydami. Co ciekawe odporność ta ma charakter ogólny tzn. jest skierowana przeciwko różnym patogenom, tym niemniej w przypadku niektórych chorób, które rozwijają się bardzo szybko jak również w przypadku wysokiego nasilenia choroby, Vaxiplant powinien być włączony do programu ochrony fungicydowej.

  Stosowanie:

  W innych krajach substancja aktywna preparatu Vaxiplant SL jest stosowana również w ochronie jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową, jabłoni przed parchem, mączniakiem prawdziwym i niektórymi chorobami przechowalniczymi, winorośli (mączniak prawdziwy) i innych gatunków sadowniczych. W doświadczeniach przeprowadzonych w uprawie truskawki wykazano również, że zastosowanie laminaryny w istotny sposób wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez skórzastą zgniliznę owoców truskawki.

  Aktualnie prowadzone są też doświadczenia w uprawie borówki i maliny. Wstępne wyniki wskazują, że laminaryna ogranicza porażenie owoców przez szarą pleśń i antraknozę (borówka), a także zamieranie pędów (maliny).

  Unikalny mechanizm działania preparatu Vaxiplant SL sprawia, że stanowi on wartościowe uzupełnienie tradycyjnego programu ochrony fungicydowej w uprawie truskawki. Szczególnie zalecamy następujące strategie włączenia Vaxiplantu do programu ochrony truskawki:

  Pomidor

  Bakteryjna cętkowatość

  Pierwszy zabieg wykonać przed infekcją, w warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni.

  Dawka: 1,5 l/ha

  Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha

  Truskawka

  szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki.

  Pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni.

  Dawkowanie: 1,0 l/ha

  Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  VAXIPLANT SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."