• Szczegóły
 • Recenzje
 • Yodo 100 OD to sprawdzony herbicyd ze znaną substancją aktywną jodosulfuronem. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne selektywnie i układowo. Preparat odchwaszczający stosuje się nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy B.

  Zawartość substancji czynnej:
  jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)

  Działanie na chwasty:

  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek.
  Środek jest pobierany głównie poprzez liście, w mniejszym stopniu przez korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie powodując zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów.
  Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści.
  Najskuteczniej niszczy chwasty roczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 – 28 dni.
  Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza.

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski.

  Chwasty średnioodporne: przetacznik polny, wyczyniec polny.

  Chwasty odporne: chaber bławatek.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (do BBCH 30).

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
  Yodo 100 OD 0,1 l/ha + Adjuwant super / Adjusafner 0,1 l/ha

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  YODO 100 OD - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

YODO 100 OD 0,1L + ADIUSAFNER

Kod produktu: 191

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Opakowanie: 0,1 Litra

Stosowanie środka: PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej:
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)

Dostępne opakowania:

Yodo 100 OD dostępny z adiuwantem Adjusafner w następujących pakietach:

Yodo 100 OD 0,1L + Adjusafner 0,1L

Yodo 100 OD 0,25 L + Adjusafner 0,25L

Yodo 100 OD 1L + Adjusafner 1L

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Yodo 100 OD to sprawdzony herbicyd ze znaną substancją aktywną jodosulfuronem. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne selektywnie i układowo. Preparat odchwaszczający stosuje się nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy B.

  Zawartość substancji czynnej:
  jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)

  Działanie na chwasty:

  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek.
  Środek jest pobierany głównie poprzez liście, w mniejszym stopniu przez korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie powodując zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów.
  Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści.
  Najskuteczniej niszczy chwasty roczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 – 28 dni.
  Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza.

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski.

  Chwasty średnioodporne: przetacznik polny, wyczyniec polny.

  Chwasty odporne: chaber bławatek.

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (do BBCH 30).

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
  Yodo 100 OD 0,1 l/ha + Adjuwant super / Adjusafner 0,1 l/ha

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  YODO 100 OD - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."