• Szczegóły
 • Recenzje
 • Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i  jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

  Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, pszenica jara:
  - śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek

  Jęczmień ozimy, jęczmień jary:
  - głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
  Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS: 250 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Środek zapewnia średni poziom zwalczania zgorzeli siewek.

  Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna. Zawiesinę sporządzić w  osobnym naczyniu. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS  nieieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

  UWAGA:

  1. Nie jest wskazane zaprawianie ziarna, którego wilgotność przekracza 16% i które wczesniej było już zaprawiane inną zaprawą.
  2. Ziarno do zaprawiania musi być dobrze oczyszczone.
  3. Zabieg zaprawiania należy przeprowadzić bezpośrednio przed siewem ziarna.
  4. Ziarno, które jest zaprawione musi być pokryte preparatem dokładnie oraz równomiernie.
  5. Po zaprawieniu nasiona pozostawić w workach otwartych by przeschły.
  6. Przy przechowywaniu ziarna siewnego do następnego sezonu wskazane jest przed siewem zbadać zdolność kiełkowania ziarna.
  7. Zaprawiany materiał może być wykorzystany tylko i wyłącznie do siewu, zabrania się przeznaczać go na paszę czy też na cele konsumpcyjne.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  ORIUS EXTRA 02WS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ZAPRAWA ORIUS EXTRA 02 WS 0,9kg

Kod produktu: zaprawa_orius_0,9kg

Producent: NUFARM

Środek grzybobójczy

Karton: 0,9kg

Zaprawa Orius Extra 02 WS - grzybobójczy preparat, ma działanie systemiczne, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej przed chorobami grzybowymi.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym.

Dawkowanie: 150 g środka/900 ml wody/ 100 kg ziarna siewnego

Substancja aktywna: tebukonazol - 20 g/kg

Cena: 62,00 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i  jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

  Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, pszenica jara:
  - śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek

  Jęczmień ozimy, jęczmień jary:
  - głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego
  Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS: 250 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Środek zapewnia średni poziom zwalczania zgorzeli siewek.

  Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna. Zawiesinę sporządzić w  osobnym naczyniu. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS  nieieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

  UWAGA:

  1. Nie jest wskazane zaprawianie ziarna, którego wilgotność przekracza 16% i które wczesniej było już zaprawiane inną zaprawą.
  2. Ziarno do zaprawiania musi być dobrze oczyszczone.
  3. Zabieg zaprawiania należy przeprowadzić bezpośrednio przed siewem ziarna.
  4. Ziarno, które jest zaprawione musi być pokryte preparatem dokładnie oraz równomiernie.
  5. Po zaprawieniu nasiona pozostawić w workach otwartych by przeschły.
  6. Przy przechowywaniu ziarna siewnego do następnego sezonu wskazane jest przed siewem zbadać zdolność kiełkowania ziarna.
  7. Zaprawiany materiał może być wykorzystany tylko i wyłącznie do siewu, zabrania się przeznaczać go na paszę czy też na cele konsumpcyjne.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  ORIUS EXTRA 02WS - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."