• Szczegóły
 • Recenzje
 • Corum 502,4 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu dosporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w grochu jadalnym na suche nasiona, soi, bobie i bobiku na suche nasiona, lucernie, koniczynie czerwonej, białej i krwistoczerwonej (inkarnatce) oraz esparcecie siewnej.
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Środek należy stosować w mieszaninie z adiutantem Dash HC.

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 2-4 liści.

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny,wilczomlecz obrotny.

  Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.

  Stosowanie środka:

  Groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona

  Termin stosowania: środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Dash HC, wiosną przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. w momencie pojawienia się wąsów czepnych (BBCH 12-16).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Corum 502,4 SL 1,25 l/ha+ adiuwant Dash HC 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Corum 502,4 SL 1,0 - 1,25l/ha +DashHC 1,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwagi:
  Stosując środek w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC należy ściśle przestrzegać etykiety stosowania tego adiuwanta.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Soja, bób, bobik uprawiany na suche nasiona
  Termin stosowania:
  soja - środek stosować od fazy rozwininiętego liścia trójlistkowego na drugim węźle do fazy widocznego piątego pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12-25).

  bób - środek stosować od fazy drugiego liścia do fazy pięciu pędów bocznych
  (BBCH 12-25).
  bobik uprawiany na suche nasiona - Środek stosować od fazy drugiego liścia do fazy pięciu pędów bocznych (BBCH 12-25).
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Lub
  Dawki dzielone
  Pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
  Drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata
  Dawki dzielone
  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 2 liścia właściwego (rozwinięty
  2 liść z przylistkami lub 2 wąsy) do fazy widocznych 9 międzywęźli (BBCH 12-39).
  Pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
  Drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna
  Zabieg jednorazowy
  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy pierwszej pary liści
  (trójlistkowych/podługowatych) do fazy pięciu liści lub pięciu pędów bocznych w zależności od gatunku (BBCH 12-39).
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  UWAGA

  Środek w zastosowaniach małoobszarowych należy stosować w mieszaninie z adiutantem Dash HC w dawce nie większej niż 1,0 L/ha.
  Stosując środek w mieszaninie z adiuwantem Dash HC należy ściśle przestrzegać etykiety stosowania tego adiuwanta.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  CORUM 502,4SL - ETYKIETA PRODUKTU

  DASH HC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ZESTAW CORUM 502,4SL 2x5L+ DASH HC 1X5L

Kod produktu: corum_2

Producent: BASF

Zestaw 2x5l Corum502,4SL+ 1x5l Dash HC

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: groch, soja, bób, bobik,lucerna, koniczyna czerwona, koniczyna biała.

Corum 502,4 SL to środek chwastobójczy stosowany nalistnie. Zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne w soi, bobie, bobiku i grochu zwyczajnym na suche nasiona, lucernie, koniczynie oraz esparcecie siewnej.

Środek należy stosować w mieszaninie z adiutantem Dash HC.

Zawartość substancji czynnych: bentazon – 480 g/l (43,0%) oraz imazamoks - 22,4 g/l (2,0%)

Cena: 2 520,00 zł

Cechy

Producent BASF
Uprawa BOBIK BÓB GROCH LUCERNA SOJA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Corum 502,4 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu dosporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w grochu jadalnym na suche nasiona, soi, bobie i bobiku na suche nasiona, lucernie, koniczynie czerwonej, białej i krwistoczerwonej (inkarnatce) oraz esparcecie siewnej.
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Środek należy stosować w mieszaninie z adiutantem Dash HC.

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 2-4 liści.

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny,wilczomlecz obrotny.

  Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.

  Stosowanie środka:

  Groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona

  Termin stosowania: środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Dash HC, wiosną przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. w momencie pojawienia się wąsów czepnych (BBCH 12-16).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Corum 502,4 SL 1,25 l/ha+ adiuwant Dash HC 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Corum 502,4 SL 1,0 - 1,25l/ha +DashHC 1,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwagi:
  Stosując środek w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC należy ściśle przestrzegać etykiety stosowania tego adiuwanta.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Soja, bób, bobik uprawiany na suche nasiona
  Termin stosowania:
  soja - środek stosować od fazy rozwininiętego liścia trójlistkowego na drugim węźle do fazy widocznego piątego pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12-25).

  bób - środek stosować od fazy drugiego liścia do fazy pięciu pędów bocznych
  (BBCH 12-25).
  bobik uprawiany na suche nasiona - Środek stosować od fazy drugiego liścia do fazy pięciu pędów bocznych (BBCH 12-25).
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Lub
  Dawki dzielone
  Pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
  Drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata
  Dawki dzielone
  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 2 liścia właściwego (rozwinięty
  2 liść z przylistkami lub 2 wąsy) do fazy widocznych 9 międzywęźli (BBCH 12-39).
  Pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
  Drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna
  Zabieg jednorazowy
  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy pierwszej pary liści
  (trójlistkowych/podługowatych) do fazy pięciu liści lub pięciu pędów bocznych w zależności od gatunku (BBCH 12-39).
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  UWAGA

  Środek w zastosowaniach małoobszarowych należy stosować w mieszaninie z adiutantem Dash HC w dawce nie większej niż 1,0 L/ha.
  Stosując środek w mieszaninie z adiuwantem Dash HC należy ściśle przestrzegać etykiety stosowania tego adiuwanta.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  CORUM 502,4SL - ETYKIETA PRODUKTU

  DASH HC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."