• Szczegóły
 • Recenzje
 • Zetrola 100EC to Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie  o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna propachizafop zaliczana jest do grupy A

  Działanie na chwasty:
  Chwasty wrażliwe:  chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała. Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka
  Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany 
   
  a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej. 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29)
   
  b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
  Termin stosowania: Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).
   
  c) zwalczanie perzu właściwego
  Termin stosowania: Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha
  Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych. 
  Pierwszy zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Drugi zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

  Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

  UWAGA:
  Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka.

  Rośliny rolnicze:
  Burak cukrowy:
  Termin stosowania: zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Uwaga:
  Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).
   
  Rzepak ozimy:
  Termin stosowania: środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
  Zetrola 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
  Zetrola 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha

  Uwaga:
  Mieszanina środka z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne  i samosiewy zbóż.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Ziemniak:
  Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny warzywne:
  Groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona:
  Termin stosowania: zabieg wykonać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Cebula:
  Termin stosowania: Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Kapusta głowiasta:
  Termin stosowania: zabieg wykonać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Marchew, pietruszka:
  Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Fasola:
  Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści (BBCH>13)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rosliny sadownicze:
  Truskawka:
  Termin stosowania: zabieg wykonać po zbiorze owoców (BBCH 91-92)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
   
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
   
  Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, czosnek pospolity, cebula szalotka, brokuł, kapusta brukselska, bób, bobik, peluszka, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, burak pastewny, burak ćwikłowy:
  Termin stosowania:
  – Rzepak jary - zabieg wykonać od fazy 2 liści rzepaku do początku wydłużania pędu rzepaku jarego (BBCH 12 – 30)
  – Mak lekarski - zabieg wykonać od fazy 3 liści maku lekarskiego (od BBCH 13)
  – Len zwyczajny, lnianka siewna - zabieg wykonać od fazy 3 liści lnu zwyczajnego i lnianki siewnej (od BBCH 13)
  – Seler korzeniowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści selera korzeniowego (od BBCH 12)
  – Pasternak - zabieg wykonać od fazy 2 liści pasternaku (od BBCH 12)
  – Brukiew - zabieg wykonać od fazy 2 liści brukwi (od BBCH 12)
  – Czosnek pospolity - zabieg wykonać po fazie 1-2 liści czosnku pospolitego (od BBCH 11-12)
  – Cebula szalotka - zabieg wykonać w fazie 1-2 liści cebuli szalotki (BBCH 11-12)
  – Brokuł - zabieg wykonać od fazy 3 liści brokułu (od BBCH 13)
  – Kapusta brukselska - zabieg wykonać od fazy 3 liści kapusty brukselskiej (od BBCH 13)
  – Bób - zabieg wykonać od fazy 3 liści bobu (od BBCH 13)
  – Łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, peluszka, bobik - zabieg wykonać od fazy 3 liści rośliny uprawnej (od BBCH 13)
  – Burak pastewny, burak ćwikłowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści właściwych (pierwszej pary liści) do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (od BBCH 12-35).

  Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.  
   
  a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).
   
  b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha. Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30)
   
  c) zwalczanie perzu właściwego
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha
  Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.
  Pierwszy zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Drugi zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni. Środek stosować gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 1316). Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.
   
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (dawki dzielone)
  Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 12 dni
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   
  UWAGA:
  Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka.

  Wszystkie szczegóły w poniższych etykietach!

  ZETROLA 100EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ZETROLA 100 EC 1L

Kod produktu: 30472

Producent: Syngenta

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Stosowanie środka: burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka.

Zetrola 100 EC to preparat chwastobójczy o układowym działaniu, do stosowania nalistnego, zwalcza: perz właściwy, samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy i inne chwasty jednoliścienne w wybranych uprawach roślin rolniczych, warzywnych oraz sadowniczych.

Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie  o działaniu układowym

Dawkowanie: 0,5-1,5 l/ha.

Substancja aktywna: Propachizafop - 100 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa BURAK CUKROWY CEBULA FASOLA GROCH KAPUSTA GŁOWIASTA MARCHEW PIETRUSZKA RZEPAK OZIMY TRUSKAWKA ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Zetrola 100EC to Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie  o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna propachizafop zaliczana jest do grupy A

  Działanie na chwasty:
  Chwasty wrażliwe:  chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała. Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka
  Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany 
   
  a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej. 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29)
   
  b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
  Termin stosowania: Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).
   
  c) zwalczanie perzu właściwego
  Termin stosowania: Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha
  Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych. 
  Pierwszy zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Drugi zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

  Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

  UWAGA:
  Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka.

  Rośliny rolnicze:
  Burak cukrowy:
  Termin stosowania: zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Uwaga:
  Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).
   
  Rzepak ozimy:
  Termin stosowania: środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
  Zetrola 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
  Zetrola 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha

  Uwaga:
  Mieszanina środka z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne  i samosiewy zbóż.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Ziemniak:
  Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny warzywne:
  Groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona:
  Termin stosowania: zabieg wykonać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Cebula:
  Termin stosowania: Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Kapusta głowiasta:
  Termin stosowania: zabieg wykonać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Marchew, pietruszka:
  Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   
  Fasola:
  Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści (BBCH>13)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rosliny sadownicze:
  Truskawka:
  Termin stosowania: zabieg wykonać po zbiorze owoców (BBCH 91-92)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
   
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
   
  Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, czosnek pospolity, cebula szalotka, brokuł, kapusta brukselska, bób, bobik, peluszka, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, burak pastewny, burak ćwikłowy:
  Termin stosowania:
  – Rzepak jary - zabieg wykonać od fazy 2 liści rzepaku do początku wydłużania pędu rzepaku jarego (BBCH 12 – 30)
  – Mak lekarski - zabieg wykonać od fazy 3 liści maku lekarskiego (od BBCH 13)
  – Len zwyczajny, lnianka siewna - zabieg wykonać od fazy 3 liści lnu zwyczajnego i lnianki siewnej (od BBCH 13)
  – Seler korzeniowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści selera korzeniowego (od BBCH 12)
  – Pasternak - zabieg wykonać od fazy 2 liści pasternaku (od BBCH 12)
  – Brukiew - zabieg wykonać od fazy 2 liści brukwi (od BBCH 12)
  – Czosnek pospolity - zabieg wykonać po fazie 1-2 liści czosnku pospolitego (od BBCH 11-12)
  – Cebula szalotka - zabieg wykonać w fazie 1-2 liści cebuli szalotki (BBCH 11-12)
  – Brokuł - zabieg wykonać od fazy 3 liści brokułu (od BBCH 13)
  – Kapusta brukselska - zabieg wykonać od fazy 3 liści kapusty brukselskiej (od BBCH 13)
  – Bób - zabieg wykonać od fazy 3 liści bobu (od BBCH 13)
  – Łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, peluszka, bobik - zabieg wykonać od fazy 3 liści rośliny uprawnej (od BBCH 13)
  – Burak pastewny, burak ćwikłowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści właściwych (pierwszej pary liści) do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (od BBCH 12-35).

  Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.  
   
  a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).
   
  b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha. Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30)
   
  c) zwalczanie perzu właściwego
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha
  Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.
  Pierwszy zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Drugi zabieg: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni. Środek stosować gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 1316). Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.
   
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (dawki dzielone)
  Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 12 dni
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   
  UWAGA:
  Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka.

  Wszystkie szczegóły w poniższych etykietach!

  ZETROLA 100EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."