• Szczegóły
 • Recenzje
 • Zevio 360SL to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie,przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych.
  Środek ochrony roślin Zevio przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych z belką herbicydową.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
  Zevio jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
  Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Chwasty wrażliwe:
  Pszenica ozima:

  Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy.

  Sady jabłoniowe:

  Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec
  zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna;

  Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek
  pospolity i perz właściwy;

  Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny.

  Chwasty średniowrażliwe:
  Sady jabłoniowe

  Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata

  STOSOWANIE ŚRODKA
  Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

  A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

  A.1. Zwalczanie perzu i innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

  UWAGA:
  Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia
  dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

  PSZENICA OZIMA
  Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
  20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

  W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazieintensywnego rozwoju.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  A. 2. Desykacja

  Uwaga:
  Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy
  stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny
  jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

  PSZENICA OZIMA
  Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
  20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwagi:

  1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać ranolub późnym popołudniem.

  2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym doprzejazdu opryskiwacza.

  3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

  4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

  B. Po zbiorze pszenicy ozimej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

  Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

  Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
  W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.

  Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  SADY JABŁONIOWE
  Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnegoich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,25 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwagi:
  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

  2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ZEVIO 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

ZEVIO 360SL 20L glifosat

Kod produktu: zevio_20l

Producent: Monsanto

Kanister: 20 Litrów

Środek chwastobójczy

Zevio jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Zawartość substancji czynnej: glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %).

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Zevio 360SL to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie,przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych.
  Środek ochrony roślin Zevio przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych z belką herbicydową.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
  Zevio jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
  Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Chwasty wrażliwe:
  Pszenica ozima:

  Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy.

  Sady jabłoniowe:

  Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec
  zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna;

  Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek
  pospolity i perz właściwy;

  Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny.

  Chwasty średniowrażliwe:
  Sady jabłoniowe

  Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata

  STOSOWANIE ŚRODKA
  Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

  A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

  A.1. Zwalczanie perzu i innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

  UWAGA:
  Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia
  dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

  PSZENICA OZIMA
  Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
  20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

  W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazieintensywnego rozwoju.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  A. 2. Desykacja

  Uwaga:
  Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy
  stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny
  jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

  PSZENICA OZIMA
  Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
  20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwagi:

  1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać ranolub późnym popołudniem.

  2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym doprzejazdu opryskiwacza.

  3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

  4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

  B. Po zbiorze pszenicy ozimej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

  Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

  Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
  W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.

  Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  SADY JABŁONIOWE
  Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnegoich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,25 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwagi:
  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

  2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  ZEVIO 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."