• Szczegóły
 • Recenzje
  • ZORRO 300 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
   Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pikloram zaliczana jest do grupy O.
   Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O).

   Zawartość substancji czynnej:

   Pikloram (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300g/1 (25,86%)

   DZIAŁANIE NA CHWASTY:

   ZORRO 300 SL zawiera substancję czynną zaliczaną do tzw. sztucznych auksyn, która hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całej rośliny.

   W warunkach optymalnych – ciepła i wilgotna pogoda, efekt działania środka jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści. Środek zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety

   Stosowanie środka jesienią:

   Chwasty wrażliwe: chaber bławatek , jasnota purpurowa, mlecz polny, przytulia czepna.

   Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna.

   Chwasty średnioodporne: jasnota różowa.

   Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity.

   Stosowanie środka na wiosnę

   Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity.

   Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, mak polny, jasnota purpurowa.

   Chwasty odporne:fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Rzepak ozimy
   Środek zastosować w jednym z następujących terminów:

   1. Zastosowanie jesienne:
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści do rozwoju pierwszego pędu bocznego rzepaku (BBCH 13-21).
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha.

   2. Zastosowanie wiosenne:
   Termin stosowania:
   Środek zastosować po ruszeniu wegetacji, od początku wydłużania pędu głównego do początku fazy pąkowania (pąki kwiatowe zamknięte w liściach) (BBCH 30-50).
   Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   ZORRO 300SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ZORRO 300 SL 1L

Kod produktu: 195

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Stosowanie środka: RZEPAK OZIMY

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pikloram zaliczana jest do grupy O.
Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O).

Zawartość substancji czynnej:

Pikloram (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300g/1 (25,86%)

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • ZORRO 300 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
   Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pikloram zaliczana jest do grupy O.
   Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O).

   Zawartość substancji czynnej:

   Pikloram (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300g/1 (25,86%)

   DZIAŁANIE NA CHWASTY:

   ZORRO 300 SL zawiera substancję czynną zaliczaną do tzw. sztucznych auksyn, która hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całej rośliny.

   W warunkach optymalnych – ciepła i wilgotna pogoda, efekt działania środka jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści. Środek zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety

   Stosowanie środka jesienią:

   Chwasty wrażliwe: chaber bławatek , jasnota purpurowa, mlecz polny, przytulia czepna.

   Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna.

   Chwasty średnioodporne: jasnota różowa.

   Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity.

   Stosowanie środka na wiosnę

   Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity.

   Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, mak polny, jasnota purpurowa.

   Chwasty odporne:fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Rzepak ozimy
   Środek zastosować w jednym z następujących terminów:

   1. Zastosowanie jesienne:
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści do rozwoju pierwszego pędu bocznego rzepaku (BBCH 13-21).
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha.

   2. Zastosowanie wiosenne:
   Termin stosowania:
   Środek zastosować po ruszeniu wegetacji, od początku wydłużania pędu głównego do początku fazy pąkowania (pąki kwiatowe zamknięte w liściach) (BBCH 30-50).
   Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   ZORRO 300SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."